Aruandeid saab andmekogumisportaali edastada ka e-posti ja veebiteenusega. Selleks on vaja teada, mis valdkonda aruanne või aruanded tuleb edastatada. 

Andmekogumisportaalis olevad valdkonnad, nende e-posti ja veebiteenuse aadressid ning aruandesõnumi turvamiseks vajalikud võtmed on järgmised:

Valdkond E-posti aadress Veebiteenuse aadress Avalikud võtmed
x.509 PGP
Finantssektori statistika finants [at] akp.eestipank.ee

https://srv-aruandlus.eestipank.ee/epakpsrv/submitReports/finants

Eesti Pank: aruandlus AKP-statistika-22102021.asc
Välissektori statistika valis [at] akp.eestipank.ee

https://srv-aruandlus.eestipank.ee/epakpsrv/submitReports/valis

Eesti Pank: aruandlus AKP-statistika-22102021.asc
Järelevalveline aruandlus fiaruanded [at] fi.ee

https://srv-aruandlus.eestipank.ee/epakpsrv/submitReports/jarelvalve

Finantsinspektsioon: aruandlus AKP-jarelevalve.pgp
Järelevalveline tehinguaruandlus transactionreporting [at] fi.ee

https://srv-aruandlus.eestipank.ee/epakpsrv/submitReports/tehinguaruandlus

Finantsinspektsioon: aruandlus AKP-jarelevalve.pgp

Aruannete XML-skeemid on leitavad repositooriumist aadressil: https://aruandlus.eestipank.ee/reports/.

Aruannete edastamisel e-posti ja veebiteenusega peab edastatav aruandesõnum olema turvatud. E-posti kasutamisel peab edastatav aruandesõnum olema nii krüpteeritud kui allkirjastatud, veebiteenuse korral ainult allkirjastatud (ei pea, kuid võib olla ka krüpteeritud). Info aruandesõnumi aktsepteeritud turvamise viiside kohta on leitav alajaotusest "Andmevahetuse turvamine

Juhend veebiteenuse kasutamiseks