Eesti Panga teaduspreemia 2021

Eesti noorte teadlaste majandusuuringute väärtustamiseks kuulutab Eesti Pank välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia konkursi.

2021. aastal annab Eesti Pank välja kaks teaduspreemiat: 2300 eurot doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest ning 1300 eurot magistri väitekirjal põhineva või magistriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest.

Konkursil võivad osaleda kõik, kes on konkursi väljakuulutamise ajal kuni 35aastased ja õpivad Eesti haridusministeeriumi akrediteeritud magistri- või doktoriõppekava järgi. Alates 2013. aastast võivad konkursil osaleda ka need, kes on nimetatud õppekava raames juba omandanud magistri- või doktorikraadi. Konkursil võivad osaleda ka uurimisgrupid, kui uurimisgrupi kõik liikmed vastavad eelnimetatud tingimustele.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada Eesti Panka hiljemalt 15. septembriks 2021 paberil või elektroonselt järgmised dokumendid:

  • eesti- või ingliskeelne korrektselt vormistatud uurimistöö või publikatsioon (edaspidi teadustöö);
  • kirjalik avaldus konkursil osalemiseks, milles märgitakse teadustöö autori(te) kontaktandmed (nimi, aadress, õppeasutus, telefoninumber või e-posti aadress), teadustöö tegemise aeg ja koht ning märge selle kohta, millistel konkurssidel on kõnealuse teadustööga veel osaletud;
  • teadustöö autori(te) elulookirjeldus(ed);
  • teadustöö autori(te) magistri- või doktorikraadi omandamist tõendav(ad) diplom(id) või ülikooli teaduskonna väljastatud tõend(id) magistri- või doktoriõppes õppimise kohta;
  • kolme lehekülje pikkune kokkuvõte konkursile esitatud teadustööst.

Palume dokumendid saata aadressil rahapoliitika ja majandusuuringute osakond, Eesti Pank, Estonia pst 13, 15095 Tallinn või e-postil aadressil [email protected].

Konkursi tulemused avalikustab Eesti Pank hiljemalt 1. novembril 2021 oma kodulehel.

Eesti Pank jätab endale õiguse preemiat mitte välja anda, kui ükski esitatud teadustöö ei vasta teadustöö tingimustele.

Lisateave:
Liina Kulu
Eesti Pank
Tel: 6680 806
E-post: [email protected]

Urmas Sepp (1956-2002) oli alates 1993. aastast Eesti Panga makromajanduse osakonna ja seejärel majandusuuringute osakonna juhataja. 2020. aastal annab Eesti Pank Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia välja kaheksateistkümnendat korda. Teadustööde konkursi eesmärk on ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas, avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest ja väärtustada teaduskraadi omandamise õpinguid.