02.10.2020

Eesti Pank alustas koos tehnoloogiafirmadega Guardtime ja SW7 Goup mitmeaastast koostööd, et uurida Eesti e-riigi alustehnoloogia tehnilist sobivust keskpanga digiraha opereerimisel.

Keskpanga digiraha annaks teoreetiliselt inimestele ja ettevõtetele kommertspanga kontol ja sularaha... veel

22.09.2020
Eesti Panga Teemapaberid 2/2020 Autorid: Helen Ljadov, Reet Reedik, Raido Kraavik, Taavi Raudsaar, Lauri Matsulevitš, Dmitry Kulikov, Kaspar Oja, Lenno Uusküla, Nicolas Reigl, Karsten Staehr Mitmed keskpangad on majanduse ja inflatsiooni stimuleerimiseks teiste erakorraliste meetmete kõrval... veel
30.07.2020
Eesti Panga Toimetised 5/2020 Macroeconomic Expectations: News Sentiment Analysis Kas tonaalsuse või teemade muutus ajalehtedes mõjutab makromajandust? Kasutasin USA tähtsaimate ajalehtede artikleid, paigutades need temaatilistesse aegridadesse kahe meetodi abil: teemamudel ning rühmitatud... veel
21.07.2020
Eesti Panga Toimetised 4/2020 Export performance and capacity pressures in Central and Eastern Europe Eksport on SKP üks põhikomponent ja ekspordi areng seega makromajanduse seisukohast äärmiselt tähtis. Eksporditegevuse empiiriline analüüs hõlmab sageli ekspordivõrrandite hindamist, kus... veel
16.06.2020
Eesti Panga Toimetised 3/2020 Does raising the pension age prolong working life? Evidence from pension age reform in Estonia Pensioniea tõstmine on tööstusriikides laialt levinud meede, millega leevendatakse rahvastiku vananemise survet riiklikele pensionisüsteemidele. Üks pensioniea tõstmise... veel
08.05.2020
Eriolukorra lõpuni on Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu kodukülastused peatatud.

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) eesmärk on koguda teavet leibkondade varade, kohustuste,... veel

28.04.2020
Eesti Panga Toimetised 2/2020 Elevated survey uncertainty after the Great Recession: a non-linear approach Ebakindlus on oluline makromajandusliku analüüsi kontseptsioon, kuna reaalmajandusele võib avaldada negatiivset mõju, kui majapidamised ja ettevõtted tunnevad tavapärasest suuremat... veel
06.04.2020
Eesti Panga Toimetised 1/2020 Joint and individual savings within families: evidence from bank accounts Suur osa peresid kõiki oma rahalisi ressursse omavahel üldiselt ei jaga. Paljud inimesed annavad teatud osa oma sissetulekust perele ühiseks kasutamiseks ning hoiavad osa oma rahast... veel
03.04.2020

Eesti noorte teadlaste majandusuuringute väärtustamiseks kuulutab Eesti Pank välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia konkursi.

2020. aastal annab Eesti Pank välja kaks teaduspreemiat: 2300 eurot doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest... veel

02.03.2020

2. märtsist 30. juunini viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, millega kogutakse infot Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta. Uuringu korraldavad 2020. aasta jooksul kõigi euroala riikide keskpangad ja seda koordineerib Euroopa Keskpank. 

Leibkondade... veel

Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud