18.01.2021
Eesti Panga Toimetised 1/2021 House price misalignments and economic growth in Europe Eluasemehinnad on viimastel aastakümnetel mitmes Euroopa riigis teinud läbi suuri kõikumisi ja teaduskirjandusest on laialdaselt teada, et eluasemehindade tõusudel ja langustel on olnud majandustsüklites... veel
18.01.2021

18. jaanuarist 31. augustini 2021 jätkub eelmisel aastal katkenud Eesti Panga ja statistikaameti uuring, millega kogutakse infot Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta.  

Seekord saavad leibkonnad  ise statistikaameti elektroonilises keskkonnas küsimustikku täita ja... veel

15.01.2021

Jätkub 2020. aastal katkenud Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring. Seekord saavad leibkonnad  ise statistikaameti elektroonilises keskkonnas küsimustikku täita ja  vastata küsimustele telefoniintervjuu käigus. 

Eesti leibkondade finantskäitumise ja... veel

29.12.2020
Eesti Panga Toimetised 8/2020 The gender gap in pension wealth in Europe: Evidence from twenty countries Käesolevas uurimuses analüüsime soolisi erinevusi penisonivarades kahekümnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Uuringus käsitletakse pensionivara soolist lõhet kahest aspektist. Esmalt vaatame... veel
29.12.2020
Eesti Panga Toimetised 7/2020 The gender wealth gap in Europe: A comparative study using a model averaging methodology Alates 2013. aastast, kui Thomas Piketty avaldas oma teose „ Le Capital au XXIe siècle“ („Kapital 21. sajandil“), on varaline ebavõrdsus nii teadlaste kui ka poliitikategijate... veel
23.11.2020
Eesti Pank ootab 2021. aastaks kodumaiseid külalisuurijaid

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna majandusuuringute allosakond pakub akadeemilise ja/või keskpanganduse taustaga ökonomistidele Eestist võimalust töötada 2021. aastal Eesti Pangas külalisuurijana. Külalisuurijate... veel

10.11.2020
Eesti Panga Toimetised 6/2020 Alternative financing and the non-performing loans of the corporate sector in Estonia Ettevõtted kasutavad oma tegevuse rahastamiseks kodumaiste pangalaenude kõrval muidki viise, näiteks omavahenditega rahastamist, turupõhist rahastamist, välismaiseid pangalaene,... veel
26.10.2020

Keskpanga väljaantava teaduspreemia pälvisid tänavu juhtide korruptiivset käitumist, leibkondade ebavõrdsust ning rahapesu tuvastamist käsitlevad uurimistööd. Teaduspreemiate üleandmine toimub keskpanga muuseumis 17. novembril.

Eesti Panga teaduspreemia võitis doktoritööde kategoorias... veel

02.10.2020

Eesti Pank alustas koos tehnoloogiafirmadega Guardtime ja SW7 Goup mitmeaastast koostööd, et uurida Eesti e-riigi alustehnoloogia tehnilist sobivust keskpanga digiraha opereerimisel.

Keskpanga digiraha annaks teoreetiliselt inimestele ja ettevõtetele kommertspanga kontol ja sularaha... veel

22.09.2020
Eesti Panga Teemapaberid 2/2020 Autorid: Helen Ljadov, Reet Reedik, Raido Kraavik, Taavi Raudsaar, Lauri Matsulevitš, Dmitry Kulikov, Kaspar Oja, Lenno Uusküla, Nicolas Reigl, Karsten Staehr Mitmed keskpangad on majanduse ja inflatsiooni stimuleerimiseks teiste erakorraliste meetmete kõrval... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud