19.04.2021

Eesti Pank kuulutab Eesti noorte teadlaste majandusuuringute väärtustamiseks välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia konkursi, kus võivad osaleda ka juba magistri- või doktoriõpingud lõpetanud noored.

2021. aastal annab Eesti Pank välja kaks teaduspreemiat: 2300 eurot... veel

05.04.2021
Eesti Panga Toimetised 3/2021 The Asymmetric Effect of Monetary Policy on European Financial Markets Finantsturgude integreerimine on Euroopa Keskpanga (EKP) oluline poliitikaeesmärk. Selle eesmärgi saavutamine hõlbustab ühtse rahapoliitika sujuvat ja tasakaalustatud ülekandemehhanismi ning... veel
05.04.2021
Eesti Panga Toimetised 2/2021 Expectational Errors and Business Cycle Fluctuations in Europe Levinud arvamuse kohaselt võivad muutunud ootused majanduse põhinäitajate osas põhjustada makromajanduslikke kõikumisi ka juhul kui majandustegurid pole fundamentaalsel tasemel veel muutunud.... veel
18.01.2021
Eesti Panga Toimetised 1/2021 House price misalignments and economic growth in Europe Eluasemehinnad on viimastel aastakümnetel mitmes Euroopa riigis teinud läbi suuri kõikumisi ja teaduskirjandusest on laialdaselt teada, et eluasemehindade tõusudel ja langustel on olnud majandustsüklites... veel
18.01.2021

18. jaanuarist 31. augustini 2021 jätkub eelmisel aastal katkenud Eesti Panga ja statistikaameti uuring, millega kogutakse infot Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta.  

Seekord saavad leibkonnad  ise statistikaameti elektroonilises keskkonnas küsimustikku täita ja... veel

15.01.2021

Jätkub 2020. aastal katkenud Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring. Seekord saavad leibkonnad  ise statistikaameti elektroonilises keskkonnas küsimustikku täita ja  vastata küsimustele telefoniintervjuu käigus. 

Eesti leibkondade finantskäitumise ja... veel

29.12.2020
Eesti Panga Toimetised 8/2020 The gender gap in pension wealth in Europe: Evidence from twenty countries Käesolevas uurimuses analüüsime soolisi erinevusi penisonivarades kahekümnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Uuringus käsitletakse pensionivara soolist lõhet kahest aspektist. Esmalt vaatame... veel
29.12.2020
Eesti Panga Toimetised 7/2020 The gender wealth gap in Europe: A comparative study using a model averaging methodology Alates 2013. aastast, kui Thomas Piketty avaldas oma teose „ Le Capital au XXIe siècle“ („Kapital 21. sajandil“), on varaline ebavõrdsus nii teadlaste kui ka poliitikategijate... veel
23.11.2020
Eesti Pank ootab 2021. aastaks kodumaiseid külalisuurijaid 

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna majandusuuringute allosakond pakub akadeemilise ja/või keskpanganduse taustaga ökonomistidele Eestist võimalust töötada 2021. aastal Eesti Pangas külalisuurijana. Külalisuurijate... veel

10.11.2020
Eesti Panga Toimetised 6/2020 Alternative financing and the non-performing loans of the corporate sector in Estonia Ettevõtted kasutavad oma tegevuse rahastamiseks kodumaiste pangalaenude kõrval muidki viise, näiteks omavahenditega rahastamist, turupõhist rahastamist, välismaiseid pangalaene,... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud