Aruanne Sagedus Aruannete koodid ja kuuluvus** Määrus
Järelevalve Finantssektori statistika
Krediidiasutuse bilanss ja kasumiaruanne
Bilanss kuu 21   EP presidendi 23.05.2014 määrus nr 6
Bilanss * kuu 921  
Kasumiaruanne kvartal   22
Krediidiasutuse bilansi täiendav aruandlus
Ressursside käivete aruanne kuu 231   EP presidendi 29.05.2014 määrus nr 7
Ressursside jääkide aruanne; kuu 211  
Ressursside jääkide aruanne * kuu 911  
Laenude käivete aruanne kuu 232  
Laenude jääkide aruanne kuu 212  
Laenude jääkide aruanne * kuu 912  
Laenujääkide täiendav aruanne kuu   222
Väärtpaberite aruanne kuu 213  
Väärtpaberite aruanne * kuu 913  
Väärtpaberikohustuste käivete aruanne kuu   247
Väärtpaberikohustuste jääkide aruanne kuu   217
Krediidiasutuse bilansist maha kantud nõuete liikumise aruanne kvartal   238
Hoiuste ja laenude regionaalse jaotuse aruanne poolaasta   234
Immateriaalse vara ja materiaalse põhivara arvestuse aruanne kvartal   214
Laekumiste ja väljamaksete aruanne kuu 87  
Eluasemelaenude aruanne kvartal 223  
Krediidiasutuste bilansiväline aruandlus 
Investeerimisteenuste aruanne kuu 246  

EP presidendi 9.11.2007 määrus nr 16

Krediidiasutuse ja krediidiasutuste konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruanded
Operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide aruanne kvartal 672   EP presidendi 02.01.2014 määrus nr 2
Operatsiooniriski võtmeindikaatorite aruanne kvartal 673  
Hagide aruanne kvartal 674  
Krediidiasutuse kohustusliku reservi aruandlus
Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne kuu   55 EP presidendi 7.12.2010 määrus nr 22
Krediidiasutuse muu statistiline aruandlus
Mittetehinguliste finantsvoogude aruanne kuu   226 EP presidendi 1.10.2007 määrus nr 14
Mitteresidentidele müüdud ja neilt ostetud teenuste aruanne kvartal   221
Pangandusgrupi väärtpaberiosaluste aruanded
ISIN-koodita väärtpaberite aruanne kvartal   2230 EP presidendi 20.06.2017 määrus nr 7
Väärtpaberite grupipõhine aruanne kvartal   2231
Väärtpaberite üksusepõhine aruanne kvartal   2232
Detailsete krediidiandmete aruandlus
Residendist vastaspoolte aruanne kuu   2201 EP presidendi 29.03.2017 määrus nr 6
Mitteresidendist vastaspoolte aruanne kuu   2202
Instrumendi aruanne kuu   2210
Instrumendi finantsnäitajate aruanne kuu   2211
Solidaarvastutuse aruanne kuu   2212
Vastaspoole rolli aruanne kuu   2213
Raamatupidamisandmete aruanne kvartal   2214
Tagatiste aruanne kuu   2215
Instrumendiga seotud tagatiste aruanne kuu   2216
Vastaspoole riski aruanne kvartal   2217
Vastaspoole makseviivituse aruanne kuu   2218
Krediidiasutuse maksestatistiline aruandlus
Maksete aruanne kuu   160 EP presidendi 02.06.2014 määrus nr 8
Kaarditehingute ja mobiilimaksete aruanne kuu   161
Pangakaartide aruanne kvartal   162
Pangaautomaatide, müügikohtade ja müügiterminalide aruanne kvartal   163
Elektrooniliste maksekanalite ja makseviiside aruanne kvartal   164
Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine
Residentide piiriüleste maksete aruanne kuu   227 EP presidendi 22.10.2013 määrus nr 7
Mitteresidentide riigisiseste maksete aruanne kuu   228

* Esitavad välisriigis filiaale omavad krediidiasutused ainult Eesti peakontori kohta.

** Aruanded on jagatud valdkondadesse lähtuvalt aruannete kogumise tööjaotusele.