Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile esitatavad krediidiasutuste XML-vormingus aruanded

AruanneSagedusAruannete koodid ja kuuluvus**Määrus
JärelevalveFinantssektori statistika

Krediidiasutuse bilanss ja kasumiaruanne

Bilansskuu21 EP presidendi 23.05.2014 määrus nr 6
Bilanss *kuu921 
Kasumiaruannekvartal 22

Krediidiasutuse bilansi täiendav aruandlus

Ressursside jääkide aruannekuu211 

EP presidendi 30.03.2021 määrus nr 3

Ressursside jääkide aruanne *kuu911 
Laenude jääkide aruannekuu212 
Laenude jääkide aruanne *kuu912 
Väärtpaberite aruannekuu213 
Väärtpaberite aruanne *kuu913 
Laekumiste ja väljamaksete aruannekuu87 
Loovutatud või bilansist maha kantud nõuete liikumise aruannekvartal283 
Eluasemelaenude aruannekvartal223 
Ressursside käivete aruannekuu231 
Laenude käivete aruannekuu232 
Laenujääkide täiendav aruannekuu 222
Väärtpaberikohustuste käivete aruannekuu 247
Väärtpaberikohustuste jääkide aruannekuu 217
Mittetehinguliste finantsvoogude ja üleantud laenude aruannekuu 226
Arvestuslike kontsernikontode aruannekuu 229
Immateriaalse vara ja materiaalse põhivara arvestuse aruannekvartal 214
Kodumajapidamiste muude laenude ja liisingute aruannekvartal 230

Krediidiasutuste bilansiväline aruandlus 

Investeerimisteenuste aruannekuu246 

EP presidendi 9.11.2007 määrus nr 16

Krediidiasutuse ja krediidiasutuste konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruanded

Operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide aruannekvartal672 EP presidendi 02.01.2014 määrus nr 2
Operatsiooniriski võtmeindikaatorite aruannekvartal673 
Hagide aruannekvartal674 

Krediidiasutuse kohustusliku reservi aruandlus

Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruannekuu 55EP presidendi 7.12.2010 määrus nr 22

Krediidiasutuse muu statistiline aruandlus

Mitteresidentidele müüdud ja neilt ostetud teenuste aruannekvartal 221EP presidendi 1.10.2007 määrus nr 14

Pangandusgrupi väärtpaberiosaluste aruanded

ISIN-koodita väärtpaberite aruannekvartal 2230EP presidendi 20.06.2017 määrus nr 7
Väärtpaberite grupipõhine aruannekvartal 2231
Väärtpaberite üksusepõhine aruannekvartal 2232

Detailsete krediidiandmete aruandlus

Residendist vastaspoolte aruannekuu 2201EP presidendi 29.03.2017 määrus nr 6
Mitteresidendist vastaspoolte aruannekuu 2202
Instrumendi aruannekuu 2210
Instrumendi finantsnäitajate aruannekuu 2211
Solidaarvastutuse aruannekuu 2212
Vastaspoole rolli aruannekuu 2213
Raamatupidamisandmete aruannekvartal 2214
Tagatiste aruannekuu 2215
Instrumendiga seotud tagatiste aruannekuu 2216
Vastaspoole riski aruannekvartal 2217
Vastaspoole makseviivituse aruannekuu 2218

Krediidiasutuse maksestatistiline aruandlus

Maksete aruannekuu 160

EP presidendi 15.06.2021 määrus nr 11

Kaarditehingute aruannekuu 161
Pangakaartide aruannekvartal 162
Pangaautomaatide, müügikohtade ja müügiterminalide aruannekvartal 163
Kaarditehingutega seotud pettuste aruannepoolaasta 165
Maksetega seotud pettuste aruannepoolaasta 166
E-raha maksetehingute ja nendega seotud pettuste aruannepoolaasta 167
Sularahatehingute regionaalse jaotuse aruannekvartal 168

Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine

Residentide piiriüleste maksete aruannekuu 227EP presidendi 22.10.2013 määrus nr 7
Mitteresidentide riigisiseste maksete aruannekuu 228

* Esitavad välisriigis filiaale omavad krediidiasutused ainult Eesti peakontori kohta.

** Aruanded on jagatud valdkondadesse lähtuvalt aruannete kogumise tööjaotusele