Eesti Panga seminar „Töörände rollist Eesti majanduses“

Seminarid

12

november2021

10:00 - 15:00

Tööjõupuudus ja eriti oskustööjõu puudus on Eesti ettevõtjate teravamaid probleeme. Samuti teame, et Eesti ühiskond vananeb, mistõttu väheneb ühiskonnas tööealiste inimeste osakaal. Seminaril arutletakse rände teemal – milline roll on sellel praegu ja tulevikuvaates Eesti majanduses ning tööturu toimimises. Vestlusringides keskendume tööturu osapoolte vaadetele rände teemal.

Seminari esimeses pooles on kolm ettekannet: Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru käsitleb Eesti rändetrende laiemalt ja Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar analüüsib sisserände mõju tööturu osapooltele. Oslo Ülikooli professor Andreas Moxnes kirjeldab Norra kogemust sisserändega Kesk- ja Ida-Euroopast pärast ELi laienemist 2004. aastal.

Sellele järgnevad kolm vestlusringi:

  • Esimeses vestlusringis arutlevad erinevate institutsioonide esindajad, mil määral on ränne mõjutanud kohalike elanike väljavaateid tööturul ning kuidas kujundada poliitikat nii, et ränne edendaks võimalikult hästi Eesti majanduse arengut.
  • Teises vestlusringis saavad sõna ettevõtjad, et jagada oma kogemust, kuidas välismaalt värbamine mõjutab ettevõtete toimimist ja värbamistaktikat.
  • Seminari lõpetab arutelu parlamendiparteide esindajatega Eesti rändepoliitika võimaluste ja valikute üle.

Oodatud on kõik huvilised ja osavõtuks registreerimist ei ole.

Seminari saab jälgida ja esinejatele küsimusi esitada Worksupi keskkonnas:
https://worksup.com/app#id=RANDESEMINAR
(https://worksup.com; sündmuse ID: RANDESEMINAR)