PRESSIKONVERENTS. Finantsstabiilsuse ülevaade

Pressikonverentsid

15

mai2024

11:00 - 12:00

Eesti Panga president Madis Müller ja finantsstabiilsuse osakonna ökonomist Mari Tamm annavad kõigile majandushuvilistele ülevaate Eesti finantssektori olukorrast ja peamistest riskidest.

Esitlusel räägime:

  • kuidas pered ja ettevõtted saavad majanduslanguses hakkama oma laenumaksetega;
  • millised on Eesti pankade kinnisvaraturuga seotud riskid võrreldes teiste Euroopa riikidega;
  • kuivõrd ohustab Rootsi majanduse madalseis Eesti finantssektorit;
  • kui hästi on Eesti pangad kapitaliseeritud ja milline mõju on pankade dividendimaksetel.

Esitlust saab jälgida otseülekandena

Esitluse ajal saad Slido kaudu esitada ka küsimusi, mille moderaator esinejatele ettekande lõpus ette loeb. Üritus kestab koos küsimuste-vastustega kuni 1 tund.