28.12.2020

Eesti Panga kasutada olevad makrofinantsjärelevalve vahendid jagunevad kolmeks:

 • Nn moraalse mõjutamise (moral suasion) vahendid, millega Eesti Pank juhib turuosaliste tähelepanu finantssüsteemi haavatavustele ning mõjutab sellega kaudselt turuosaliste ootusi. Siia alla kuuluvad näiteks... veel
 • 02.12.2020

  Riigi finantsstabiilsuse eest vastutavate institutsioonide eesmärk on hoida ära finantskriise. Samas jääb ka väga hea kriisiennetustöö juures siiski alles mõningane finantskriisi tõenäosus. Finantssüsteemi tõrked võivad tekkida väga ootamatult ning kanduda kiiresti edasi teistele turgudele ja... veel

  25.11.2020
  Madis Laas Eesti Panga ökonomist

  Koroonakriisiga kaasnenud ebakindluse tõttu panid paljud ettevõtted kevadel uute investeeringute tegemise ootele, mistõttu vähenes vajadus uute pikaajaliste laenude järele. Majandusaktiivsuse üldise langusega kahanes seejuures vajadus ka... veel

  20.11.2020

  Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste toimekindlust. Süsteemselt oluliste krediidiasutuste olulisus võib tuleneda nii nende suurusest, keerukusest kui ka tugevast seotusest finantssüsteemi teiste osalistega.

  Eesti Pank määras... veel

  20.11.2020

  Eesti Pank määrab igal aastal makrofinantsjärelevalve raames kindlaks, millised on Eesti finantssüsteemi toimimise jaoks olulised pangad ja otsustab, kui suurt kapitalipuhvrit peavad need pangad täiendavalt hoidma. Sel aastal täiendas Eesti Pank süsteemselt oluliste pankade määramise põhimõtteid... veel

  04.11.2020

  Vaata siit kell 11 algavat Eesti Panga pressikonverentsi, kus keskpanga president Madis Müller ja finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs kommenteerivad Eesti majanduse ning finantssektori viimase aja arengut.

  04.11.2020

  Eesti Panga värskest finantsstabiilsuse ülevaatest selgub, et pangandussektori suured kapitalipuhvrid ja kasumlikkus võimaldavad toime tulla kriisi käigus tekkivate laenukahjumitega ning hoida laenuraha ettevõtetele ja majapidamistele kättesaadavana.

  „Pangandussektor sisenes kriisi... veel

  04.11.2020
  Eesti Panga 2020. aasta sügisel tehtud hinnangul on finantssektori toimimist ohustavad riskid järgmisel aastal suured. Pangandussektor sisenes sel kevadel ootamatult keeruliseks muutunud majandusoludesse tugevana ning finantsteenused on senise kriisi jooksul olnud hästi kättesaadavad. Kui... veel
  28.10.2020
  Raido Kraavik Eesti Panga ökonomist

  Koroonaviiruse tõkestamiseks kevadel kehtestatud ulatuslikud piirangud tõid eluasemeturule palju ebakindlust. See muutis uue eluaseme otsijad ettevaatlikumaks ja mitmete eluasemearenduste alustamine pandi pausile, kuigi pooleliolevad... veel

  23.09.2020
  Raido Kraavik Eesti Panga ökonomist

  Eluasemelaenuturg on kriisiaegse madalseisuga võrreldes elavnenud. Laenumahud on alates juunist vähehaaval kasvanud ning augustis väljastati eluasemelaene 107 miljoni euro väärtuses. Keskmine eluasemelaenusumma ei ole kriisiajal oluliselt... veel

  Telli voog Märksõna: finantsstabiilsus
  Telli voog Märksõna: finantsstabiilsus