Majanduse Rahastamise Ülevaade. Veebruar 2016

Euroala ettevõtete ja majapidamiste laenuaktiivsus on aeglaselt suurenenud, kuid on endiselt siiski üsna väike. Ettevõtted ja majapidamised ei soovi ebakindla majandusolukorra ja suhteliselt suure võlakoormuse tõttu investeeringuid ja võlakohustusi märkimisväärselt suurendada. Laenunõudluse taastumist toetab siiski majandusaktiivsuse mõõdukas kasv, tööpuuduse vähenemine, euroala pankade veidi leevenenud laenustandardid ning ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude intressimäärade alanemine.