1/2017 Barry Eichengreen. Ragnar Nurkse ja rahvusvaheline finantsarhitektuur

Märksõnad: 

Eesti Panga Toimetised 1/2017
1/2017 Ragnar Nurkse and the international financial architecture. Ragnar Nurkse Memorial Lecture 2017

Maailmamainega majandusteadlane, California ülikooli majandusprofessor ning mitmete rahvusvahelist majandust ja rahasüsteemi käsitlevate kogumike autor Barry Eichengreen tegi professor Ragnar Nurksele pühendatud Eesti Panga loengusarja raames 12. jaanuaril Eesti Pangas ettekande teemal „Ragnar Nurkse and the International Financial Architecture“. 2017. aastal tähistati loengusarjaga professor Nurkse 110. sünniaastapäeva.

Ettekandes võttis professor Eichengreen vaatluse alla Ragnar Nurkse 1944. aastal avaldatud raamatu „International Currency Experience: Lessons of the Inter-War Period” ning arutles selle üle, kui paljud raamatu järeldused peavad paika ka tänapäeval.  

Professor Ragnar Nurkse oli Eesti päritolu majandusteadlane, kes saavutas üleilmse tuntuse 1940. ja 1950. aastail. Tema uurimused on pakkunud väärtuslikku teavet, õppetunde ning reegleid rahapoliitikaga seotud teemade, rahvusvahelise kaubanduse, rahvusvahelise poliitika koordineerimise ning arenguökonoomika kohta. Eesti Pank alustas professor Ragnar Nurksele pühendatud loengusarjaga 2007. aastal.

DOI: 10.23656/25045520/12017/0136


formaadis
uues aknas