Sularahaautomaatide teenusepakkuja aruandlus

Eesti Pank kui riikliku statistika tegija kogub andmeid oma ülesannete täitmiseks vajaliku raha-, finants- ja maksebilansistatistika saamiseks ning avaldamiseks riikliku statistika seaduses sätestatud alustel ja korras (Eesti Panga seadus § 34, riikliku statistika seadus § 8). Aruannetega kogutud teave võimaldab Eesti Pangal täita maksekeskkonna arendamise, sularaharingluse korraldamisega seotud ülesandeid ja Euroopa Keskpanga nõudeid ning pakkuda nii välismaistele kui ka kodumaistele andmekasutajatele väärtuslikku andmestikku majanduse analüüsimiseks.

Sularahaautomaatide teenusepakkuja aruandlust esitavad ettevõtjad, kes omavad Eestis sularahaautomaate (v.a krediidiasutused) ja kellele Eesti Pank on edastanud aruandluse esitamise kohustuse tekkimise teate.

Aruannete esitamise kohustuse ja vastutuse sätestab riikliku statistika seadus § 28 lg 1 ja § 39.

Eesti Pank tagab kogutavate andmete organisatsioonilise, infotehnoloogilise ning füüsilise kaitse kehtiva õiguskorra kohaselt. Andmeid kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel ning need avaldatakse ainult koondina ja ilma identifitseerimist võimaldavate tunnusteta.

Eesti Pangale esitatavad aruanded

Sularahaautomaatide teenusepakkuja esitab Eesti Pangale järgmised aruanded:

Aruande nimetusAruandekoodSagedusTähtaeg
Vastuvõetud kaarditehingute aruanne1619kuu7. tööpäev
Sularahaautomaatide aruanne1639kvartal7. tööpäev
Sularahatehingute regionaalse jaotuse aruanne1689kvartal7. tööpäev

 

Aruannete esitamine

Aruannete Eesti Pangale esitamisel tuleb lähtuda Eesti Panga presidendi 29.05.2018 määrusest nr 4 “Aruannete elektroonilise esitamise nõuded”.

Aruanded esitatakse andmekogumisportaali aruandlus.eestipank.ee kaudu.

NB! Aruannete edastamisel andmekogumisportaali kas e-posti või veebiteenusega on oluline teada, et sularahaautomaatide teenusepakkuja aruanded esitatakse finantssektori statistika valdkonda. Täpsemad aruannete e-posti või veebiteenusega edastamise juhised on leitavad siit

Aruannete esitamisel tekkivate tehniliste küsimuste korral palume ühendust võtta Eesti Panga statistikaosakonna IT-spetsialisti Peeter Liikiga ([email protected]; +372 668 0976).