Sularahakäitluse allosakond otsib oma meeskonda SULARAHA ANALÜÜTIKUT

Sularahakäitluse allosakond varustab pankasid ja seekaudu elanikke sularahaga ning jälgib, et ringluses olevad kupüürid ja mündid oleksid kvaliteetsed. Sularahakäitluse allosakond kuulub sularaha- ja taristuosakonna koosseisu.

Sinu tööülesanded:

 • sularaha valdkonna analüüs ja monitooring ning hinnangute andmine ja diskussioonides osalemine Eesti Panga seisukohtade kujundamiseks sularaha teemadel
 • Eesti seisukohtade kujundamine ja kooskõlastamine rahvusvahelistes töörühmades
 • riigisisese talituspidevusliku koostöö edendamine pankade, sularahavedajate ja teiste riiklike asutustega
 • hädaolukorras operatiivsetes sularahategevustes osalemine 

Ootame sind kandideerima, kui:

 • sul on kõrgharidus, eelistatult majanduses või reaalteadustes (magistrikraad võib olla omandamisel) ja soovitavalt kvalitatiivse või kvantitatiivse analüüsi alane töökogemus
 • oled hea suhtleja ning oskad end väga hästi suuliselt ja kirjalikult eesti ja inglise keeles väljendada
 • suudad iseseisvalt ja eesmärgipäraselt töötada ning ad hoc ülesandeid lahendada
 • oled täpne, süsteemne ja hea analüüsivõimega
 • omad teadmisi majandus- ja finantspoliitika põhiküsimustest ning oled valmis õppima kasutama uusi IT-lahendusi
 • sul on laitmatu taust (vastad riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatud riigisaladusele juurdepääsu loa andmise tingimustele)

Kasuks tuleb majandus- või mõjuanalüüside koostamise kogemus, majandusarvestuse või statistika programmide tundmine ning projektide eestvedamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust tegeleda huvitavate, vastutusrikaste ja Eesti majanduse jaoks oluliste teemadega
 • üleeuroopalise koostöö kogemust, sh töögruppides osalemist
 • häid enesetäiendamise ja -arendamise võimalusi
 • toetavat ja professionaalset meeskonda
 • häid sportimisvõimalusi, toredaid ühisüritusi ja muid hüvesid

Lisainfo: Martti Näksi, sularahakäitluse allosakonna juhataja, tel +372 56979740.

Ootame Sinu CVd ja arutelu teemal „Sularaha kättesaadavus ja selle kasutamise perspektiiv digitaliseeruvas ühiskonnas“ 2. detsembriks 2021 aadressile [email protected].