20.05.2019

Sellel leheküljel avaldame infot Eesti Panga tööpakkumiste kohta.

  • ökonomist finantsstabiilsuse osakonnas. CV saatmine tähtaeg 20. mai 2019
  • asepresident Eesti Panga juhatuses. CV saatmise tähtaeg 30. mai 2019
  • majandusanalüütik majanduspoliitika ja -prognoosi... veel
16.05.2019

Majanduspoliitika ja -prognoosi allosakond tegeleb Eesti majanduse analüüsi ja prognoosiga, osaleb eurosüsteemi prognoosis ning valmistab ette Eesti Panga majanduspoliitilised seisukohad.

Majandusanalüütiku peamised tööülesanded on:

  • Eesti majanduse seire ja analüüs
  • ... veel
15.05.2019

Eesti Pank ootab juhatusega liituma asepresidenti, kes kuuludes keskpanga 3-liikmelisse juhatusse osaleb organisatsiooni üldjuhtimises, Eesti Panga majanduspoliitiliste seisukohtade kujundamises ning euroala pangandust ja majandust mõjutavate otsuste ettevalmistamises.

Sobival... veel

08.05.2019
„Eesti Pank on hea koht, kus spetsialistina areneda“ „Eesti Pangas töötades on tore see, et oled pidevalt päevakajaliste teemade sees ja majandusnäitajatega kursis. See aitab näha paremini neid kohti, kuhu tuleks ise panustada ja milliseid valdkondi uurida. Suur pluss on see, et töö kaudu on... veel
29.04.2019

Eesti Panga finantsstabiilsuse osakond otsib oma meeskonda ÖKONOMISTI, kelle peamised tööülesanded on finantsstabiilsuse ja majanduse rahastamise analüüside ja ülevaadete koostamine ning osalemine pangandussektori prognooside ja tugevusanalüüside koostamises, Eesti Panga makrofinantsjärelevalve ... veel

25.02.2019

Eesti Pank väärtustab asjatundlikkust. Ühelt poolt püüdleme selle poole, et meie juures töötaksid parima erialase ettevalmistuse ja laia silmaringiga inimesed, aga teisalt pingutame pidevalt ka selle nimel, et toetada oma töötajate kutsealast ja isiklikku arengut.

Meie inimeste oskused,... veel

25.02.2019

Eesti Pangas peame töötajate tagasisidet oluliseks ja rahulolu uuringu raames küsisime, miks meie inimestele meeldib Eesti Pangas töötada. Töötajad tõid välja järgmised märksõnad:

 
25.02.2019

Eesti Pank on arenev organisatsioon, mis kohandab oma tegevusi ja tööprotsesse pidevalt muutuva keskkonna ja uute nõudmistega. Meie pangas on üksteist osakonda, kus töötab kokku üle 230 kolleegi.

Eesti keskpanga organisatsioonilised väärtused on asjatundlikkus, koostöö, usaldusväärsus ja... veel

29.11.2018

Praktikantide programmi eesmärk on arendada Eesti Panga ja nii Eestis kui ka välismaal asuvate kõrgkoolide vahelist koostööd teineteisele huvipakkuvates valdkondades. Praktikandid saavad ülevaate keskpangast kui organisatsioonist, selle ülesannetest ja tegevusest.

Pank võtab... veel

Telli voog Märksõna: töötamine Eesti Pangas
Telli voog Märksõna: töötamine Eesti Pangas