14.02.2020

Sellel leheküljel avaldame infot Eesti Panga tööpakkumiste kohta.

 • Tõlkija-toimetaja
  CV saatmise tähtaeg 1. märts 2020
 • Rahapoliitika ja välismajanduse osakonna ökonomist
  CV saatmise tähtaeg 25. veebruar 2020
 • Finantsstabiilsuse osakonna ökonomist... veel
14.02.2020

Keele- ja kujundusteenistus tegeleb Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga regulaarsete ja ühekordsete väljaannete toimetamise, tõlkimise ja kujundamisega.

Tõlkija-toimetaja peamised tööülesanded on:

 • Euroopa Keskpanga eestindamist vajavate väljaannete tõlkimine ja toimetamine... veel
11.02.2020

Rahapoliitika ja välismajanduse allosakond tegeleb euroala rahapoliitiliste seisukohtade kujundamisega, osalemisega Rahvusvahelise Valuutafondi töös ning euroala ja Eestit mõjutavate riikide majanduse seire ja analüüsiga.

Vanemökonomisti peamised tööülesanded on:

05.02.2020

Finantsstabiilsuse osakonna ökonomisti peamised tööülesanded on:

 • osalemine Eesti Panga makrofinantsjärelevalve poliitika kujundamises ja
 • Eesti Panga finantssektori poliitika seisukohtade väljatöötamises
 • osalemine Euroopa Liidu koostöövõrgustikes ja töörühmades... veel
08.01.2020
„Eesti Pank on hea koht, kus spetsialistina areneda“ „Eesti Pangas töötades on tore see, et oled pidevalt päevakajaliste teemade sees ja majandusnäitajatega kursis. See aitab näha paremini neid kohti, kuhu tuleks ise panustada ja milliseid valdkondi uurida. Suur pluss on see, et töö kaudu on... veel
28.10.2019

Finantsosakonna juhataja peamised tööülesanded on:

 • vastutamine finants- ja raamatupidamisarvestuse ning plaanimise ja juhtimisarvestuse eest
 • enda vastutusvaldkonna strateegiline juhtimine ja arendustegevuste suunamine
 • Eesti Panga esindamine Euroopa Keskpankade... veel
25.02.2019

Eesti Pank väärtustab asjatundlikkust. Ühelt poolt püüdleme selle poole, et meie juures töötaksid parima erialase ettevalmistuse ja laia silmaringiga inimesed, aga teisalt pingutame pidevalt ka selle nimel, et toetada oma töötajate kutsealast ja isiklikku arengut.

Meie inimeste oskused,... veel

25.02.2019

Eesti Pangas peame töötajate tagasisidet oluliseks ja rahulolu uuringu raames küsisime, miks meie inimestele meeldib Eesti Pangas töötada. Töötajad tõid välja järgmised märksõnad:

 
25.02.2019

Eesti Pank on arenev organisatsioon, mis kohandab oma tegevusi ja tööprotsesse pidevalt muutuva keskkonna ja uute nõudmistega. Meie pangas on üksteist osakonda, kus töötab kokku üle 230 kolleegi.

Eesti keskpanga organisatsioonilised väärtused on asjatundlikkus, koostöö, usaldusväärsus ja... veel

29.11.2018

Praktikantide programmi eesmärk on arendada Eesti Panga ja nii Eestis kui ka välismaal asuvate kõrgkoolide vahelist koostööd teineteisele huvipakkuvates valdkondades. Praktikandid saavad ülevaate keskpangast kui organisatsioonist, selle ülesannetest ja tegevusest.

Pank võtab... veel

Telli voog Märksõna: töötamine Eesti Pangas
Telli voog Märksõna: töötamine Eesti Pangas