Publikatsioonid

26.10.2021
6/2021 Mathias Juust. Negatiivse ekspordišoki mõju hulgimüüjate ja otseeksportijate ekspordile
21.07.2020
4/2020 Karsten Staehr. Eksporditegevus ja tootmisvõimsuse piirangud Kesk- ja Ida-Euroopas
23.05.2017
Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2017
10.12.2015
6/2015 Jaanika Meriküll et al. Euroopa ettevõtete ekspordi ja tootlikkuse jaotus: CompNeti väliskaubanduse moodul