18.01.2021
Eesti Panga Toimetised 1/2021 House price misalignments and economic growth in Europe Eluasemehinnad on viimastel aastakümnetel mitmes Euroopa riigis teinud läbi suuri kõikumisi ja teaduskirjandusest on laialdaselt teada, et eluasemehindade tõusudel ja langustel on olnud majandustsüklites... veel
18.10.2019
Eesti Panga Toimetised 7/2019 On the evolution of competitiveness in Central and Eastern Europe: is it broken? Ostujõu pariteedi (purchasing power parity, PPP) teooriat ja reaalse vahetuskursi (real exchange rate, RER) arengut on analüüsitud paljudes majandusteaduslikes uurimustes. Ostujõu... veel
01.07.2019
Eesti Panga Toimetised 3/2019 The evolution and heterogeneity of credit procyclicality in Central and Eastern Europe Artikkel: "The evolution and heterogeneity of credit procyclicality in Central and Eastern Europe", 2020, autorid Juan Carlos Cuestas, Yannick Lucotte ja Nicolas Reigl.... veel
04.10.2018
Eesti Panga Toimetised 6/2018 Changes in sovereign debt dynamics in Central and Eastern Europe Pärast seda, kui Lehman Brothers 2008. aastal USAs pankroti välja kuulutas, algas maailmas finantskriis, mis on avaldanud märkimisväärset negatiivset mõju enamiku arenenud ja arenevate riikide... veel
19.07.2018
Eesti Panga Toimetised 5/2018 Real exchange rate misalignments in CEECs: Have they hindered growth? Käesolevas toimetises uuritakse reaalkursi kõrvalekallete ja majandusaktiivsuse vahelist seost üheksas Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riigis: Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas,... veel
29.08.2017
Eesti Panga Toimetised 7/2017 Banking sector concentration, competition and financial stability: the case of the Baltic countries Toimetises analüüsitakse võimalikku mittelineaarset seost konkurentsi ja pangandusriski vahel Balti riikide kommertspankade valimi põhjal ajavahemikul 2000–... veel
13.03.2017
Eesti Panga Toimetised 2/2017 Asymmetries in the interaction between housing prices and housing credit in Estonia Artikkel: The interaction between housing prices and housing credit: evidence from a country with rapid credit accumulation, 2020, authors Juan Calos Cuestas and Merike Kukk.... veel
08.04.2016

Peaspetsialist
E-post: Juan.Carlos.Cuestas [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:

  • Rahvusvaheline rahandus
  • Euroopa integratsioon
  • Tööpuudus
  • Riigivõlg
  • Empiiriline makroökonoomika
  • Aegridade ökonomeetria

Haridus... veel

10.03.2016
Eesti Panga Toimetised 2/2016 Financial development, institutions and poverty alleviation: an empirical analysis Alates 2008. aastal alguse saanud majanduskriisist on erialakirjanduses keskendutud üha enam sellele, milline oli finantsasutuste roll kriisi põhjuste ja tagajärgede... veel
22.07.2015
Eesti Panga Toimetised 4/2015 Katmata intressimäära pariteedi hüpoteesi kohaselt peaks eri vääringutes nomineeritud, kuid muus osas sarnastesse varadesse tehtud investeeringute oodatav tulusus olema võrdne. Käesolevas uurimuses kontrollitakse empiiriliselt selle hüpoteesi paikapidavust,... veel
Telli voog Märksõna: Juan Carlos Cuestas
Telli voog Märksõna: Juan Carlos Cuestas