Väärtpaberistajate aruandlus

Eesti Pank kui riikliku statistika tegija kogub andmeid oma ülesannete täitmiseks vajaliku raha-, finants- ja maksebilansistatistika saamiseks ning avaldamiseks riikliku statistika seaduses sätestatud alustel ja korras (Eesti Panga seadus § 34, riikliku statistika seadus § 8). Aruannetega kogutud teave võimaldab Eesti Pangal täita Euroopa Keskpanga, Eurostati ja Rahvusvahelise Valuutafondi nõudeid ning pakkuda nii välismaistele kui ka kodumaistele andmekasutajatele väärtuslikku andmestikku majanduse analüüsimiseks.

Väärtpaberistajate aruandluskohustuse ja selle sisu kehtestab Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1075/2013, 18. oktoober 2013, väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/40).

Eesti Pangale esitatavad aruanded

Väärtpaberistaja esitab Eesti Pangale olenevalt laenude väärtpaberistamise algatajast järgmised aruanded:

Aruande nimetusAruandekoodSagedusTähtaeg
a) Kui väärtpaberistaja väärtpaberistab euroala rahaloomeasutuse laene:
    1) Väärtpaberistaja bilanss
        (algataja on euroala rahaloomeasutus)
8991kvartal15. tööpäev
    2) Emiteeritud võlaväärtpaberite aruanne8993kvartal15. tööpäev
b) Kui väärtpaberistaja väärtpaberistab laene, mis ei ole välja antud euroala rahaloomeasutuse poolt:
    1) Väärtpaberistaja bilanss
        (algataja ei ole euroala rahaloomeasutus)
8992kvartal15. tööpäev
    2) Emiteeritud võlaväärtpaberite aruanne8993kvartal15. tööpäev

 

Aruannete esitamine

Aruannete Eesti Pangale esitamisel tuleb lähtuda Eesti Panga presidendi 29.05.2018 määrusest nr 4 “Aruannete elektroonilise esitamise nõuded”.

NB! Aruannete e-posti või veebiteenusega edastamisel on oluline teada, et väärtpaberistaja aruanded esitatakse finantssektori statistika valdkonda. Täpsemad aruannete e-posti või veebiteenusega edastamise juhised on leitavad siit

Aruannete esitamisel tekkivate tehniliste küsimuste korral palume ühendust võtta Eesti Panga statistikaosakonna IT-spetsialisti Peeter Liikiga ([email protected]; +372 668 0976)