Ettevõtete hinna- ja palgakujunduse uuring

Eesti Pank korraldab ettevõtete hinna- ja palgakujunduse uuringuid, et analüüsida hindade ja palkade arengut ning nende muutmise põhimõtteid Eesti ettevõtetes.

Ettevõtete hinna- ja palgakujunduse uuringuid on läbi viidud aastatel 2005, 2007, 2009, 2014 ja 2022. Aastate 2007, 2009 ja 2014 küsitlusvoorud korraldati Euroopa Keskpanga ja Euroopa riikide keskpankade uurimisvõrgustiku Wage Dynamics Network raames ning sarnased küsitlused toimusid samal ajal paljudes Euroopa Liidu riikides. Eestis viidi kõige hiljutisem küsitlusvoor läbi 2022. aasta kevadel koostöös uuringufirmaga Kantar Emor.

2022. aasta kevadise küsitluse ajendiks oli inflatsiooni kiirenemine Eestis. Küsitluse teel koguti infot selle kohta, kuidas siinsed ettevõtted viimaste aastate ulatuslikele majandusšokkidele reageerisid, millised olid nende ootused majanduskeskkonna edasiste muutuste suhtes ning kuidas on hindade ja palkade kujundamise praktika võrreldes varasemate perioodidega muutunud.

Ettevõtete hinna- ja palgakujunduse uuringud annavad Eesti majanduse arenguväljavaadete hindamise seisukohast olulist infot selle kohta, kuidas meie majandus teiste riikidega võrreldes muutuvate oludega kohaneb ja kui paindlik on hinna- ja palgakorraldus Eestis. 

Eesti Panga poolt hinna- ja palgakujunduse teemadel läbi viidud uuringute ülevaated