Eesti Panga teaduspreemia

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia konkursi eesmärk on ergutada noorte majandusteadlaste teadustegevust Eestis, avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest ja väärtustada teaduskraadi omandamise õpin­guid. Urmas Sepp (1956–2002) oli aastatel 1993–2002 Eesti Panga makromajanduse osakonna ja seejärel majandusuuringute osakonna juhataja. Konkurss toimub alates 2003. aastast igal aastal.

2023. aastal annab Eesti Pank välja kaks teaduspreemiat: 3000 eurot doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames tehtud uurimistöö eest ning 2000 eurot magistri väitekirjal põhineva või magistriõpingute raames tehtud uurimistöö eest. Konkursil võivad osaleda kõik, kes on konkursi väljakuulutamise ajal kuni 40aastased ja õpivad Eesti haridusministeeriumi akrediteeritud magistri- või doktoriõppekava järgi. Samuti võivad konkursil osaleda need, kes on kuni 40aastased ja nimetatud õppekava raames juba omandanud magistri- või doktorikraadi. Kui konkursil osalevad uurimisgrupid, peavad uurimisgrupi kõik liikmed vastama eelnimetatud tingimustele.

Täpsem info konkursil osalemise tingimuste kohta.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 15. september 2023. Palume dokumendid saata aadressil rahapoliitika ja majandusuuringute osakond, Eesti Pank, Estonia pst 13, 15095 Tallinn või e-posti aadressile [email protected].

Konkursi tulemused avalikustab Eesti Pank hiljemalt 1. novembril 2023.