Teadusseminar: inflatsiooni mõju valitud euroala riikide eelarvele aastatel 1999─2021

Seminarid

25

mai2023

10:30 - 12:00

Neljapäeval, 25. mail kell 10.30–12.00 toimub Eesti Panga teadusseminar, kus panga uurimistööde juhendaja ning Tallinna Tehnikaülikooli professor Karsten Staehr teeb ettekande inflatsiooni mõjust riigieelarvele.

Koostöös Läti keskpangaga valminud uurimuses hinnatakse kaheteistkümne euroalaga esimesena liitunud riigi eelarve reaktsioonifunktsioonide võrrandeid aastate 1999–2021 andmete põhjal. Uurimistöö annab uusi teadmisi eelarvepoliitika kujundamise, elluviimise ja hindamise jaoks.

Uurimistööst selgub, et kiirem inflatsioon toob lühiperioodil kaasa esmase eelarvetasakaalu paranemise nii eelarve tulude kui ka kulude poolelt.  Samuti järeldub tööst, et suur osa inflatsiooni mõjust eelarvetasakaalule ja teistele eelarve näitajatele näib tulenevat inflatsiooniüllatustest. Tuleb rõhutada, et selles uurimuses leitud hinnatõusu mõju eelarvele on lühiperioodi mõju, mis leiab aset inflatsiooniga samal aastal. Uurimuses ei analüüsita hinnakasvu pikemaajalist ja teise ringi efektide mõju eelarvetasakaalule.

Seminari aluseks olev teadustöö on avaldatud Eesti Panga toimetiste sarjas. Uurimuse autoriteks on lisaks Karsten Staehrile Läti keskpanga peaökonomist Oļegs Tkačevs ja Eesti Panga ökonomist Katri Urke.

Üritus on inglise keeles ja toimub Eesti Pangas kohapeal (Estonia pst 13). Palun anna oma tulekust märku 23. maiks aadressil [email protected].

Seminarist saab osa võtta ka Webexi veebikeskkonnas
Koosoleku number: 2742 414 2234

  • Kui on vaja sisestada ürituse number või salasõna: Ukv8fujkF77 (85883855 from phones and video systems)
  • Webexi keskkonnaga saad ühineda 10 minutit enne algust.
  • Palun sisesta seminariga liitumisel kindlasti ka enda nimi, kui Sul pole veel oma profiili.
  • Vaikesättena on Sinu mikrofon liitudes kinni.
  • Kui seminari ajal videopilt hangub, siis on soovitatav videopildi saatmine peatada.

Küsimuste esitamine
Kirjalikult: kasuta selleks Webexi keskkonnas chat’i funktsiooni.

Eesti Panga teadusseminaride sarja eesmärk on toetada ideedevahetust keskpanga, akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel. Seminarid on mõeldud majandusvaldkonna ekspertidele ja majandushuviga inimestele.