12.11.2019

Rootsi keskpanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks välja antava majandusauhinna, mida sageli nimetatakse Nobeli majanduspreemiaks, pälvisid tänavu Abhijit Banerjee, Esther Duflo ja Michael Kremer eksperimentaalse lähenemise eest globaalse vaesuse leevendamisel. Nimetatud kolmiku valik ei tulnud... veel

10.12.2018
Eesti Panga Toimetised 8/2018 Current account dynamics and exchange rate regimes in Central and Eastern Europe Käesoleva toimetise eesmärk on selgitada, millised tegurid mõjutasid 11 Kesk- ja Ida-Euroopas (KIE) asuva Euroopa Liidu liikmesriigi jooksevkonto dünaamikat aastatel 1997–2017.... veel
09.07.2018
Eesti Panga Toimetised 4/2018 Income underreporting by the self-employed in Europe: A cross-country comparative study Sissetulekute alaraporteerimist ja maksudest hoidumist on keeruline otseselt mõõta. Majandusteaduses on välja töötatud meetodid varjatud majandustegevuste hindamiseks kas... veel
16.10.2017
Eesti Panga Toimetised 10/2017 Forecasting models for non-performing loans in the EU countries Käesolevas uurimuses prognoositakse viivislaenude suhtarvu kogulaenudesse peamiste oluliste makromajanduslike ja makrofinantsmuutujatega. Põhistsenaariumina hinnatud paneelandmete mudeli puhul on... veel
30.08.2017
Eesti Panga Toimetised 8/2017 Total Factor Productivity Growth in Central and Eastern Europe before, during and after the Global Financial Crisis Toimetis kirjeldab majanduskasvu allikaid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, mis on liitunud Euroopa Liiduga alates 2004. aastast. Täpsemalt... veel
06.01.2017
Eesti Panga Toimetised 10/2016 10/216 Karsten Staehr. Capital Flows and Growth Dynamics in Central and Eastern Europe Majanduskasvu dünaamika on üheteistkümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis, mis kuuluvad Euroopa Liitu, alates 1990. aastate keskpaigas kuni tänaseni märkimisväärselt muutunud.... veel
31.10.2016

Tänavuse Nobeli majanduspreemia pälvisid Oliver Hart Harvardi ülikoolist ning Bengt Holmström Massachusettsi tehnoloogiainstituudist. Auhinna said nad lepinguteooria arendamise eest. Oliver Hart on britt, Bengt Holmström aga soomerootslane. Tema vanaema oli eestlane, seega on rootslastel ja... veel

19.09.2016
Jaanika Meriküll, Karsten Staehr Eesti Panga ökonomistid

Alampalga tõus võib lisaks alampalka teenivate töötajate – 3–5% kõigist täisajaga töötajatest – palkadele mõjutada ka nende töötajate palkasid, kes teenivad alampalgast enam. Seda efekti nimetatakse ülekandeefektiks (spill-... veel

18.07.2016
Eesti Panga Toimetised 6/2016 Simona Ferraro, Jaanika Meriküll, Karsten Staehr. Minimum wages and the wage distribution in Estonia Artiklis analüüsitakse seadusega kehtestatud alampalga mõju palgajaotusele Eestis. Eesti on eriti huvitav juhtum, kuna teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega... veel
17.06.2016
  • Konkurentsivõime ja ekspordi seos erineb riigiti ja eri aegadel ning seda on sageli keeruline täpselt hinnata
  • Areneva turumajandusega riikides võib aidata väljavedu suurendada ekspordi parem kvaliteet, isegi kui hinna- või kulukonkurentsivõime näitajad halvenevad
  • ... veel
Telli voog Märksõna: Karsten Staehr
Telli voog Märksõna: Karsten Staehr