Sisuleht

08.05.2012
Karsten Staehr CV
E-post:...

Blogipostitused

01.11.2022
Seekordne Nobeli majanduspreemia määrati pankade ja finantskriiside uurimise eest
Nobeli komitee Stockholmis määras 2022. aasta majanduspreemia kolmele Ameerika majandusteadlasele,...
12.11.2019
Nobeli majanduspreemia läks globaalse vaesuse uurimistööle
Rootsi keskpanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks välja antava majandusauhinna, mida sageli...
31.10.2016
2016. aasta Nobeli majanduspreemia: lepingute suur pilt
Tänavuse Nobeli majanduspreemia pälvisid Oliver Hart Harvardi ülikoolist ning Bengt Holmström...
19.09.2016
Alampalk on aidanud kaasa palkade ebavõrdsuse vähenemisele Eestis
Jaanika Meriküll, Karsten Staehr Eesti Panga...
17.06.2016
Kas kallim tootmine tähendab langust ekspordis?
Konkurentsivõime ja ekspordi seos erineb riigiti ja eri aegadel ning seda on sageli keeruline...
04.11.2015
Suure pildi nägemine kõige väiksemaid tükke uurides
Nobeli majanduspreemia pälvis 2015. aastal Angus Deaton Princetoni ülikoolist tarbimise, vaesuse ja...

Publikatsioonid

16.05.2023
3/2023 Karsten Staehr, Oļegs Tkačevs, Katri Urke. Inflatsiooni ja inflatsiooniüllatuste mõju eelarvele: euroala riikide eelarve reaktsioonifunktsioonide näitel
26.01.2023
1/2023 Karsten Staehr. Majanduskasv, jooksevkonto dünaamika ja kasvurežiimid Balti riikides
17.06.2022
6/2022 Gerda Kirpson, Martti Randveer, Nicolas Reigl, Karsten Staehr, Lenno Uusküla. Makromajandusuudised ja riikide riskipreemiad enne kvantitatiivset lõdvendamist ja selle ajal
23.03.2022
3/2022 Karsten Staehr, Katri Urke. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ja valitsemissektori investeeringud Euroopa Liidu riikides
28.10.2021
7/2021 Natalia Levenko, Karsten Staehr. Maksukuulekus üleminekujärgses ühiskonnas – loevad sina ja su sõbrad, mitte valitsus
22.09.2020
2/2020 Negatiivsete intressimäärade mõju Eesti majandusele ja finantssektorile
21.07.2020
4/2020 Karsten Staehr. Eksporditegevus ja tootmisvõimsuse piirangud Kesk- ja Ida-Euroopas
10.12.2018
8/2018 Kersti Harkmann, Karsten Staehr. Jooksevkonto areng ja vahetuskursirežiimid Kesk- ja Ida-Euroopas
09.07.2018
4/2018 Merike Kukk, Alari Paulus ja Karsten Staehr. Sissetulekute alaraporteerimine inimeste poolt, kes on iseenda tööandjad: Euroopa riikide võrdlev uuring
16.10.2017
10/2017 Karsten Staehr, Lenno Uusküla. Euroopa Liidu riikide viivislaenude prognoosimudelid
30.08.2017
8/2017 Natalia Levenko, Kaspar Oja ja Karsten Staehr. Kogutootlikkuse kasv Kesk- ja Ida-Euroopas enne üleilmset finantskriisi, kriisi ajal ja pärast seda
06.01.2017
10/2016 Karsten Staehr. Capital Flows and Growth Dynamics in Central and Eastern Europe
18.07.2016
6/2016 Simona Ferraro, Jaanika Meriküll, Karsten Staehr. Alampalk ja palgajaotus Eestis
23.11.2015
5/2015 Merike Kukk, Karsten Staehr. Ettevõtete ja majapidamiste säästmise makroökonoomilised tegurid. Tulemused Kesk- ja Ida-Euroopast
22.07.2015
4/2015 Juan Carlos Cuestas, Fabio Filipozzi, Karsten Staehr. Katmata intressimäära pariteet Kesk- ja Ida-Euroopas: ootused ja struktuursed katkestused
10.06.2015
2/2015 Andres Kuusk, Karsten Staehr ja Uku Varblane. Struktuurimuutused ja tootlikkus Kesk- ja Ida-Euroopas majandustsükli eri faasides
08.09.2014
4/2014 Juan Carlos Cuestas, Karsten Staehr. Euroopa suurimate võlglasriikide (GIIPS) väliskapitali voogude ja sisemaise krediidikasvu vahelised seosed aastatel 1998–2013
25.07.2013
6/2013 Merike Kukk, Karsten Staehr. Ettevõtlustulu teenivate majapidamiste sissetulekute osaline esitamata jätmine Eestis
28.06.2013
5/2013 Guido Baldi and Karsten Staehr. The European debt crisis and fiscal reaction functions in Europe 2000–2012
25.01.2013
8/2012 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm, Karsten Staehr. Maksudest kõrvalehoidmise motiivid Balti riikide ettevõtetes
06.12.2012
5/2012 Hubert Gabrisch, Karsten Staehr. Laiendatud euroala pakt: väliskapitali sissevool ja konkurentsivõime Euroopa Liidu riikides
01.03.2012
3/2012 Merike Kukk, Dmitry Kulikov and Karsten Staehr. Consumption sensitivities in Estonia: Income shocks of different persistence

Kalender

25.05.2023
Teadusseminar: inflatsiooni mõju valitud euroala riikide eelarvele aastatel 1999─2021
19.01.2023
TEADUSSEMINAR. Majandusuudiste mõju riigivõlakirjade intressimääradele Itaalia näitel