22.09.2020
Eesti Panga Teemapaberid 2/2020 Autorid: Helen Ljadov, Reet Reedik, Raido Kraavik, Taavi Raudsaar, Lauri Matsulevitš, Dmitry Kulikov, Kaspar Oja, Lenno Uusküla, Nicolas Reigl, Karsten Staehr Mitmed keskpangad on majanduse ja inflatsiooni stimuleerimiseks teiste erakorraliste meetmete kõrval... veel
21.07.2020
Eesti Panga Toimetised 4/2020 Export performance and capacity pressures in Central and Eastern Europe Eksport on SKP üks põhikomponent ja ekspordi areng seega makromajanduse seisukohast äärmiselt tähtis. Eksporditegevuse empiiriline analüüs hõlmab sageli ekspordivõrrandite hindamist, kus... veel
12.11.2019

Rootsi keskpanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks välja antava majandusauhinna, mida sageli nimetatakse Nobeli majanduspreemiaks, pälvisid tänavu Abhijit Banerjee, Esther Duflo ja Michael Kremer eksperimentaalse lähenemise eest globaalse vaesuse leevendamisel. Nimetatud kolmiku valik ei tulnud... veel

10.12.2018
Eesti Panga Toimetised 8/2018 Current account dynamics and exchange rate regimes in Central and Eastern Europe Käesoleva toimetise eesmärk on selgitada, millised tegurid mõjutasid 11 Kesk- ja Ida-Euroopas (KIE) asuva Euroopa Liidu liikmesriigi jooksevkonto dünaamikat aastatel 1997–2017.... veel
09.07.2018
Eesti Panga Toimetised 4/2018 Income underreporting by the self-employed in Europe: A cross-country comparative study Artikkel: Cheating in Europe: underreporting of self-employment income in comparative perspective, 2020, International Tax and Public Finance, Vol. 27, pp. 363-390.... veel
16.10.2017
Eesti Panga Toimetised 10/2017 Forecasting models for non-performing loans in the EU countries Käesolevas uurimuses prognoositakse viivislaenude suhtarvu kogulaenudesse peamiste oluliste makromajanduslike ja makrofinantsmuutujatega. Põhistsenaariumina hinnatud paneelandmete mudeli puhul on... veel
30.08.2017
Eesti Panga Toimetised 8/2017 Total Factor Productivity Growth in Central and Eastern Europe before, during and after the Global Financial Crisis Artikkel: Total factor productivity growth in Central and Eastern Europe before, during and after the global financial crisis, 2019.... veel
06.01.2017
Eesti Panga Toimetised 10/2016 10/216 Karsten Staehr. Capital Flows and Growth Dynamics in Central and Eastern Europe Majanduskasvu dünaamika on üheteistkümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis, mis kuuluvad Euroopa Liitu, alates 1990. aastate keskpaigas kuni tänaseni märkimisväärselt muutunud.... veel
31.10.2016

Tänavuse Nobeli majanduspreemia pälvisid Oliver Hart Harvardi ülikoolist ning Bengt Holmström Massachusettsi tehnoloogiainstituudist. Auhinna said nad lepinguteooria arendamise eest. Oliver Hart on britt, Bengt Holmström aga soomerootslane. Tema vanaema oli eestlane, seega on rootslastel ja... veel

19.09.2016
Jaanika Meriküll, Karsten Staehr Eesti Panga ökonomistid

Alampalga tõus võib lisaks alampalka teenivate töötajate – 3–5% kõigist täisajaga töötajatest – palkadele mõjutada ka nende töötajate palkasid, kes teenivad alampalgast enam. Seda efekti nimetatakse ülekandeefektiks (spill-... veel

Telli voog Märksõna: Karsten Staehr
Telli voog Märksõna: Karsten Staehr