TEADUSSEMINAR. Majandusuudiste mõju riigivõlakirjade intressimääradele Itaalia näitel

Seminarid

19

jaanuar2023

10:30 - 12:00

Neljapäeval, 19. jaanuaril kell 10.30–12.00 toimub Eesti Panga seminar, kus keskpanga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna uurimistööde juhendaja Karsten Staehr tutvustab uurimistööd teemal „Macroeconomic News and Sovereign Interest Rate Spreads before and during Quantitative Easing“. Seminar on inglise keeles.

Uurimistöös hinnatakse, kuidas mõjutavad makromajandusuudiste šokid* Itaalia riigivõlakirjade intressimäärasid enne ja pärast Euroopa Keskpanga toonase presidendi Mario Draghi kõnet Jackson Hole’i sümpoosionil 22. augustil 2014. Seda sõnavõttu on laialdaselt tõlgendatud kui EKP kaudset lubadust rakendada kvantitatiivset lõdvendamist (quantitative easing) euroalal, et tagada hinnastabiilsust ja toetada rahapoliitika ülekandumist. Analüüsis kasutatakse päevaseid andmeid muutuste kohta Itaalia ja Saksamaa võlakirjade intressimäärade erinevuses (spread) 2012. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta märtsi keskpaigani.

Uurimistöö tulemused näitavad, et kvantitatiivse lõdvendamise eelsel ajal oli makromajandusuudiste šokkidel intressimäärade erinevusele majanduslikult ja statistiliselt oluline mõju, kuid varaostude perioodil see efekt kadus. Uurimistöö on 2022. aastal avaldatud ka Eesti Panga Toimetiste sarjas.

* Uurimuses kasutatud makromajandusuudiste šokid kujutavad endast erinevust tegeliku avaldatud majandusnäitaja (nt SKP kasv, töötuse määr) ning selle info avaldamisele eelnenud erasektori prognoosi vahel. Uudiste šokid väljendavad seega avaldatud statistikas esinevaid üllatusmomente konkreetsel päeval.

Seminarist saab osa võtta Eesti Panga muuseumi pressiruumis kohapeal (Estonia pst 11). Palun anna oma tulekust märku 17. jaanuariks e-posti aadressil [email protected].

Oled oodatud seminarist osa võtma ka Webexi veebikeskkonna kaudu:

https://eestipank.webex.com/eestipank/j.php?MTID=m139a0eeca396ef635e0a8796dbca8790

Ürituse number ja salasõna:

Meeting number (access code): 2742 274 9908

Meeting password: NSu2JPY86p4 (67825798 from phones and video systems)

  • Webexis saad seminariga liituda 10 minutit enne algust.
  • Palun sisesta liitumisel kindlasti ka enda nimi, kui Sul pole veel oma profiili.
  • Vaikesättena on Sinu mikrofon liitudes kinni.
  • Kui seminari ajal videopilt hangub, siis on soovitatav videopildi saatmine peatada ja uuesti käivitada.

Küsimuste esitamine

  • Kirjalikult: kasuta selleks Webexi chat’i.
  • Suuliselt: pärast esitluse lõppu saab küsimusi esitada ka suuliselt. Selleks jälgi, et mikrofon oleks sisse lülitatud (vali Unmute ja pärast küsimuse esitamist vali jälle Mute).

Eesti Panga avatud seminaride sarja eesmärk on toetada ideevahetust keskpanga, akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel. Seminarid on mõeldud majandusvaldkonna ekspertidele ja huvilistele.