Mida meil teha saab

  • „Mis on raha?“ algklassidele. Millal hakkasid inimesed kasutama raha ja kuidas on asjadele tekkinud hind? Mitu eri raha on Eestis viimase 100 aasta jooksul kasutusel olnud ja millised rahad on käibel praegu? Kuidas on tark rahaga käituda ja kuidas on Eesti Pank seotud meie kõigi igapäevaeluga?

Meetod: arutelu, rühmatöö esemetega
Programmi kestus: 1 h
Rühma suurus: üks klass

  • „Raha, hind ja hinnastabiilsus“ põhikooli viimastele klassidele ja gümnaasiumile. Programm sobib raha ja majanduse teema sissejuhatuseks. Uurime raha rolli majanduses, saame teada, kuidas on raha ja maksesüsteemid aja jooksul muutunud, kuidas kujunevad hinnad ja mis on hinnastabiilsus.

Meetod: arutelu, rühmatöö esemetega
Programmi kestus: 1 h
Rühma suurus: üks klass

Ettetellitav ekskursioon

Kuni 30 inimesest koosnevatele rühmadele teeme ekskursioone varasema kokkuleppe korral. Muuseumi väljapanekut tutvustav ringkäik kestab umbes 1 tund ja 15 minutit. Ringkäiku on võimalik tellida eesti, vene või inglise keeles.

Ettetellitavad loengud

Ettetellitavad loengud sobivad gümnaasiumiklassidele ja täiskasvanud huvilistele. Eesti Panga ja finantsinspektsiooni spetsialistid avavad lihtsalt, igapäevaste ja päevakohaste näidetega olulisi poliitilisi ja majandusprotsesse. Loengute tellimiseks peab rühmas olema vähemalt 25 inimest ning loengule peab registreerima vähemalt kuu aega ette.

  • „Rahast ja keskpangandusest“ keskendub sellele, millist rolli mängivad raha ja pangad majanduses ning kuidas tekkisid keskpangad. Lähemalt räägitakse keskpankade koostööst euroalal ja päevakohastest teemadest maailma majanduses.
  • „Euroopa Liidu kujunemine ja tulevikuväljakutsed" keskendub Euroopa senise lõimumisloo põhisündmustele ja nende olulisusele. Pikemalt arutletakse selle üle, milliseks võiks kujuneda Euroopa tulevik ja millised teemad ning valdkonnad on lähiajal Euroopa Liidus tähtsustumas. Samuti analüüsitakse, mida on Eestil Euroopa Liidu liikmelisusest võita või kaotada.

Õpetajate seminarid

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon kutsuvad eesti ja vene koolide ühiskonna- ja majandusõpetuse õpetajaid seminarile, kus antakse ülevaade majanduse olukorrast ja tutvustatakse keskpangandusega seotud teemasid.  Seminarid  toimuvad Eesti Panga muuseumis (Estonia pst 11).