Mida meil teha saab

Ettetellitavad haridusprogrammid

 • MIS ON RAHA? algklassidele. Millal hakkasid inimesed kasutama raha ja kuidas on asjadele tekkinud hind? Mitu eri raha on Eestis viimase saja aasta jooksul kasutusel olnud ja milline raha on käibel praegu? Kuidas on tark rahaga käituda ja mismoodi on Eesti Pank seotud meie kõigi igapäevaeluga?

  Meetod: arutelu, rühmatöö esemetega
  Programmi kestus: 1 h
  Rühma suurus: üks klass
 • RAHA, HIND JA HINNASTABIILSUS põhikooli viimastele klassidele ja gümnaasiumile. Programm sobib raha ja majanduse teema sissejuhatuseks. Uurime raha rolli majanduses, saame teada, kuidas on raha ja maksesüsteemid aja jooksul muutunud, kuidas kujunevad hinnad ja mis on hinnastabiilsus.

  Meetod: arutelu, rühmatöö esemetega
  Programmi kestus: 1 h
  Rühma suurus: üks klass

Ettetellitav ekskursioon

Kuni 30 inimesest koosnevatele rühmadele teeme ekskursioone eelneva kokkuleppe korral. Muuseumi väljapanekut tutvustav ringkäik kestab umbes 1 tund ja 15 minutit. Ringkäiku on võimalik tellida eesti, vene või inglise keeles.

Ettetellitavad loengud

Ettetellitavad loengud sobivad gümnaasiumiklassidele ja täiskasvanud huvilistele. Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni spetsialistid avavad lihtsalt, igapäevaste ja asjakohaste näidetega olulisi poliitilisi ja majandusprotsesse. Loengute tellimiseks peab rühmas olema vähemalt 25 inimest ning loengule peab registreerima vähemalt kuu aega ette.

 • RAHAST JA KESKPANGANDUSEST keskendub sellele, millist rolli mängivad raha ja pangad majanduses ning kuidas tekkisid keskpangad. Räägime keskpankade koostööst euroalal ja päevakohastest teemadest maailma majanduses.
 • EUROOPA LIIDU KUJUNEMINE JA TULEVIK keskendub Euroopa senise lõimumisloo põhisündmustele. Arutleme selle üle, milliseks võiks kujuneda Euroopa tulevik ja millised teemad ning valdkonnad on lähiajal Euroopa Liidus tähtsustumas. Samuti analüüsime, mida on Eestil Euroopa Liidu liikmesusest võita või kaotada.

Õpetajate seminarid

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon kutsuvad eesti ja vene koolide ühiskonna- ja majandusõpetuse õpetajaid Eesti Panga muuseumisse seminarile, kus antakse ülevaade majanduse olukorrast ja tutvustatakse keskpanganduse teemasid.

Haridusprogrammi, ekskursiooni või loengu tellimiseks kasutage palun tellimisvormi "Tule grupiga külla"