Tööturu Ülevaade 2/2018

Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset majanduskasvu. Teiseks võib tööturul toimuv avaldada suurt mõju inflatsioonile. Kuna euroala rahapoliitika on orienteeritud hinnastabiilsusele ja Eesti majandus on avatud, saab majandus kohanduda muutustega eelkõige tootmissisendite hindade ja koguste kaudu. Seetõttu on oluline tööturu paindlikkus ja see, et palgatõus vastaks tootlikkuse kasvule ega põhjustaks tootmiskulude suurenemise tõttu liiga kiiret inflatsiooni.

Selles ülevaates on Eesti arengut võrreldud teiste Euroopa riikide omaga. Rahvusvahelise võrdluse puhul on kahte liiki graafikuid: pikema vaate korral riigid on grupeeritud piirkonna järgi ja võetud on kaalumata keskmine. Erandiks on EL 15, mis on kaalutud keskmine, nii nagu seda avaldab Eurostat. Lõuna-Euroopa riikide hulka kuuluvad uued liikmesriigid: Horvaatia, Rumeenia, Bulgaaria, Malta, Küpros ja Sloveenia. Sellised Lõuna-Euroopa riigid nagu Itaalia, Kreeka, Hispaania ja Portugal kuuluvad EL 15 alla. KIE 4 alla kuuluvad Ungari, Tšehhi, Poola ja Slovakkia. Ühte aastat kirjeldavatel graafikutel on riigid värvitud grupi järgi, kuhu nad kuuluvad.