14.02.2019
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Eelmise aasta viimaseks kvartaliks kahanes Eestis töötuse määr 4,4%ni, mis on eelmise majandusbuumi madalaima taseme lähedal. Koos töötuse langusega on paranenud ka tööturu toimimise näitajad.

Kuumeneval tööturul tööpuudus kahaneb... veel

29.11.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2018. aasta kolmandas kvartalis aastatagusest 7,5% suurem. Palgakasvu tempot on viimastel kvartalitel mõjutanud tulumaksureform. Tööjõupuudust leevendavad välismaalt värvatud töötajad,... veel

14.11.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Kolmapäeval avaldatud tööturu andmed näitavad, et jätkuvalt on tööpuudus madal ja napib vaba tööjõudu. Samas on tööga hõivatud inimeste osakaal Eesti piirkondades väga erinev ja kõige rohkem on ruumi uute töökohtade loomiseks Ida-Virumaal... veel

25.10.2018
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset majanduskasvu.... veel
25.10.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

2018. aasta esimesel poolel majanduskasv aeglustus ja selle mõju on juba näha ka tööturul – näiteks hõive kasvab aeglasemalt kui 2017. aastal. Vabu töökohti on majanduses endiselt palju, kuigi nende arv on veidi väiksem kui aasta eest.... veel

28.08.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palgakasvu pidurdas maksureformi mõju, mis muutis puhkusetasude väljamaksmist ja suurendas keskmist netopalka
 • Surve palkade tõusuks püsib kõrge
 • Viimaste aastate jooksul on Eesti palgaerinevused ja palgavaesus... veel
14.08.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Tööjõu nappus piirab tootmise laiendamist järjest suuremal osal tööandjatest
 • Ettevõtete hõiveootused kasvasid vaid tööstussektoris
 • Nn valgekraede ehk kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade osakaal kasvab... veel
29.05.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Miinimumpalka teenivate töötajate brutopalga kasvu pidurdas madalam kollektiivne kokkulepe, kuid jooksvalt kättesaadav netopalk suurenes tänu tulumaksureformile märgatavalt
 • Tulumaksu kahanemisest võitsid esialgu töötajad... veel
15.05.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Hõive kasvule annab hoogu ettevõtjate arvu kasv
 • Töövõimereform suurendab töötust prognoositust vähem, sest tööjõunõudlus on tugev
 • Esimest korda rohkem kui kahekümne aasta jooksul suurenes tööealiste inimeste arv... veel
13.04.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • 2017. aastal kasvas tööjõu tootlikkus rohkem kui tööjõukulu
 • Eestis osaleb tööturul teiste Euroopa riikidega võrreldes suurem osa tööealistest
 • Palgakasv kiirenes kõige rohkem avalikus halduses ja ehitussektoris... veel
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar