Maksekeskkonna Ülevaade. Märts 2018

Märksõnad: 

Eesti Panga esmakordne maksekeskkonda kirjeldav publikatsioon. Väljaanne täidab kahte peamist eesmärki, milleks on anda ülevaade maksekeskkonnast ja selle kujunemisest ning tutvustada Eesti Panga rolli maksekeskkonna edendamisel. Andmed on esitatud seisuga 31. detsember 2017