08.11.2017
  • Pankade täiendav maksustamine pole iseenesest vale, kuid küsimus on maksu kogumise eesmärgis ja põhimõtetes
  • Uus maksukord vähendab pankade motivatsiooni kapitaliseeritust suurendada, see aga ohustab Eesti finantsstabiilsust
  • Uus maksusüsteem mõjutab eelkõige kasvavaid või... veel
01.11.2017
  • Finantsstabiilsuse riskid on kokkuvõttes väikesed. Riske maandavad majanduskasvuga kaasnev tulude kasv, suured finantspuhvrid ja pankade tugev kapitaliseeritus
  • Kõige tõsisemalt ohustavad Eesti finantsstabiilsust Põhjamaade kinnisvaraturu riskid, mille realiseerumisel võib... veel
07.07.2017
  • Maksude struktuur ehk mida riigis täpselt maksustatakse mõjutab tööjõu pakkumist ja investeeringuid  ning seeläbi majanduskasvu
  • Majanduskasvule kõige kahjulikumaks peetakse kasumi- ja tööjõumakse, mis pärsivad tootmissisendite kasvu
  • Eestis on kehtinud lihtne ja... veel
04.03.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Keskmise brutopalga tõus 2015. aasta viimases kvartalis veidi aeglustus, kuid oli siiski kiirem kui tootlikkuse edenemine
  • Keskmine netopalk kerkis 2015. aastal ligikaudu 1,5 protsendipunkti võrra kiiremini kui brutopalk,... veel
19.02.2016
Rasmus Kattai Eesti Panga ökonomist

Eesti majandusel ei ole hetkel parimad ajad. Eelmisel nädalal avaldatud kiirhinnangu põhjal suurenes majanduse maht eelmisel aastal kõigest pisut üle ühe protsendi. See on viimase kuue kriisijärgse aasta aeglaseim majanduskasv ning mure... veel

Telli voog Märksõna: maksud
Telli voog Märksõna: maksud