18.06.2015

22. juunil käivitub üle-euroopaline väärtpaberiplatvorm TARGET2-Securities (T2S). Tegemist on ühe suurima Euroopa Keskpanga algatatud projektiga läbi ajaloo, mis hõlmab 21 Euroopa riigi depositooriumi, samuti keskpanku, kommertspanku ja teisi väärtpaberivahendajaid. Ühine... veel

Telli voog Märksõna: väärtpaberiplatvorm
Telli voog Märksõna: väärtpaberiplatvorm