Ühisrahastus: üheksa korda mõõda, üks kord lõika

Autori Gaili Grüning pilt

Gaili Grüning

Eesti Panga ökonomist

Postitatud:

15.06.2020

Ühisrahastus on kiiresti populaarsust koguv finantsvahenduse vorm, mille kasvul võib majanduse ja finantssüsteemi jaoks olla mitmeid positiivseid külgi. Näiteks on see kasulik väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis oma väiksuse või stardifaasi tõttu traditsioonilistest allikatest laenu ei pruugi saada, kuid kel on võimalik kapitali hankida ühisrahastuse kaudu. See pakub täiendavaid võimalusi ka inimestele, kes soovivad tulu teenida väiksemaid summasid investeerides. Ühisrahastus toetab ka investeerimisharjumuse kasvu ühiskonnas.

Rahandusministeeriumi andmetel tegutseb Eestis mitukümmend ühisrahastusplatvormi. Mõned neist on pälvinud FinanceEstonia hea tava märgise, mis osutab ettevõtte jätkusuutlikule ja vastutustundlikule majandamisele. Üksikute krediidivahendaja tegevusloaga ühisrahastusettevõtete üle teeb järelevalvet finantsinspektsioon. Teisalt on aga tegu vähereguleeritud valdkonnaga, kus reeglid ei ole alati selged ja puudub investorikaitse ning rahastuse otsijate regulaarne kohustus oma finantsseisu kajastada.

Suurem osa Eestis tegutsevatest ühisrahastusettevõtetest pakub raha kaasamise võimalusi juriidilistele isikutele ja ei anna finantseeringut oma nimel, vaid tegeleb osapoolte kokkuviimisega.

Ühisrahastusplatvormi kaudu laenu vajavad ettevõtted kasutavad sageli oma tegevuse rahastamiseks korraga mitut allikat. Sama võivad teha ka eraisikud. Erinevalt pankadest on ühisrahastuse investoritel võrdlemisi piiratud info laenuvõtja maksevõime ja varasema maksekäitumise, samuti projekti tegeliku eesmärgi kohta. Seetõttu on laenuvõtja ja projekti tegelikku riskitaset keeruline hinnata. Investorid sõltuvad tugevalt platvormi poolt vahendatud teabest ning selle ajakohasest edastamisest.

Kahjuks oleme sellel aastal näinud mitut kelmusjuhtumit, millega on paraku seotud ka mainerisk, millega võib kahju saada kogu ühisrahastuse maine. See tõestab veel kord, kui oluline on üldine taustakontroll ning investori võime projekti kohta täit infot koguda.

Koroonaviiruse leviku tõkestamisega kaasnenud piirangud on mõjutanud laenuvõtjate maksevõimet. Kriisi süvenedes võivad raskustesse sattuda nii ühisrahastusplatvormide kaudu laenu otsivad eraisikud ja ettevõtted kui ka platvormid ise. Mitmed ühisrahastusplatvormid on lubanud, et investorite varad on kaitstud ka juhul, kui laenuvõtja või platvorm peaks sattuma raskustesse või tegevuse lõpetama. Majanduslanguse süvenedes on keerukas ennustada, kuivõrd platvormid antud lubadusi täita suudavad.  

Seni ei ole kriisi tagajärjel ühisrahastuses märkimisväärseid krediidiriske realiseerunud. Kui krediidiriskid peaksid tõeks saama, on sel sektori väiksuse tõttu finantssektori toimekindlusele tervikuna piiratud mõju. Üksikisiku tasandil võib investor sattuda raskustesse juhul, kui finantspuhvriteks arvestatud investeeringute kahanedes väheneb võime panga- või muid laene tagasi maksta.

Kokkuvõttes tasub meeles pidada, et nagu iga teise finantsteenuse puhul tuleb ka ühisrahastusteenuse kasutamist kavandades hoolikalt vaagida sellega kaasnevaid riske.