Madis Müller: Euroopa Keskpank jätkab intressitõusudega kiire hinnakasvu alla surumist

Autori Madis Müller pilt

Madis Müller

Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige

Postitatud:

16.12.2022

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas eile tõsta keskpanga intressimäärasid 0,5% võrra. Seda tegime arusaamisega, et peame intressimäärasid täiendavalt tõstma veel ka edaspidi ning tõenäoliselt kõrgemale, kui finantsturgudel on seni oodatud. Praeguste intressimäärade juures ei ole veel näha, et hinnatõus euroalal aeglustuks piisavalt kiiresti tagasi 2% lähedale. Lisaks alustame märtsikuust bilansimahu koomaletõmbamisega, vähendades nii veelgi keskpanga „jalajälge“ võlakirjaturgudel, mis nügib eeldatavasti kõrgemale ka pikaajalisemaid intressimäärasid. See aitab omakorda kaasa üldise majandusaktiivsuse ja seeläbi ka hinnatõusu aeglustumisele, sest investeerimisotsuseid mõjutavad eelkõige just pikema tähtajaga intressimäärad.

Praeguste intressimäärade juures ei ole veel näha, et hinnatõus euroalal aeglustuks piisavalt kiiresti tagasi 2% lähedale. Ei saa lootma jääda sellele, et ainuüksi oodatav majanduskasvu aeglustamine ka hinnatõusu hoogu piisavalt pidurdab.

Rääkides hinnatõusu väljavaatest, on häid uudiseid paraku vähe. Euroopa Keskpanga värske prognoosi järgi püsib euroalal tugev surve eelkõige just toidu hinnatõusuks veel ka järgmisel aastal. Aga ka muude kaupade ja teenuste hinnatõus jääb tõenäoliselt kiiremaks, kui veel kolm kuud tagasi ootasime. Seda toetab muu hulgas euroalal hoogu koguv palgatõus. Euroopa Keskpanga ökonomistid prognoosivad euroala hinnatõusuks järgmisel aastal 6,3% ja 2024. aastal 3,4%. Väljavaade euroala majanduskasvuks on keskpanga hinnangul aga mõnevõrra nõrgem: 0,5% 2023. aastal (enne 0,9%). Kvartaliarvestuses võime näha majanduslangust nii selle aasta viimases kui ka järgmise aasta esimeses kvartalis.

Peamiselt toidu, aga ka muude kaupade ja teenuste hinnatõus euroalal jääb tõenäoliselt kiiremaks, kui veel kolm kuud tagasi ootasime. Seda toetab muu hulgas euroalal hoogu koguv palgatõus.

Kiirest hinnatõusust tulenevale ostujõu vähenemisele pakub järgmisel aastal leevendust ka euroalal 5%st kõrgemale kiirenev palgatõus. Pikaajalise hinnatõusu vaatenurgast on hoogne palgakasv siiski kahe teraga mõõk. Täiesti mõistetavalt ootavad inimesed, et hindade kiiret tõusu hüvitab võimalikult suures ulatuses ka sissetulekute kasv. Samal ajal takistab palgakasvuga käsikäes käiv üldine nõudluse tugevnemine mõnevõrra hinnatõusu aeglustumist ning ohtlik oleks ka sattumine püsivasse hinna- ja palgatõusud spiraali. Seda viimast me siiski täna otseselt kartma ei peaks.

Suur mõju hindadele on ka valitsuste eelarvepoliitikal, eriti püüdlusel leevendada kõrgete energiahindade mõju. Euroalal tervikuna ulatuvad hinnatõusu leevendamisele suunatud abisammud pea 2%ni SKPst nii sel kui ka järgmisel aastal. Kuna suurel määral on valitsuste otsused suunatud just energiahindade lae kehtestamisele, suruvad need sammud hinnatõusu mõnevõrra madalamale nii 2022. kui ka 2023. aastal. Vastupidist efekti võime aga oodata niipea, kui hinnalagede kehtivus lõpeb, ehk eeldatavasti alates 2024. aastast. Ulatuslikele toetustele ja puudujäägiga eelarvetele tuginev poliitika teeb hinnatõusu kontrolli alla saamise mõistagi raskemaks. Sellest on kantud ka keskpankurite soovitused, et erinevad toetused peaksid olema piisavalt hästi sihitud, säilitama motivatsiooni energiatarbimist vähendada ning olema ajutised.

Kuigi viitasin Euroopa Keskpanga prognoosinumbritele, on teadmatust ja ebakindlust majanduse väljavaate kohta endiselt palju. Sõja kulg mõjutab märkimisväärselt energia- ja muid toormeturge. Majanduskasvu taastumine eeldab kindlustunde taastumist, mis ei pruugi juhtuda nii kiiresti, kui praegu eeldame.

Mitmed suundumused Eesti majanduses on sarnased suuremates Euroopa riikides toimuvaga, kuid väikesele majandusele omaselt oma ulatuselt võimendatud. Eesti majanduse pandeemiakriisist taastumine ja ka sellele järgnev suhteline aeglustumine oli euroala keskmisest palju kiirem, hinnatõus on olnud tempokam ning Eesti inimeste keskmise sissetuleku tõus ligi kaks korda kiirem. Sissetulekute kasv suudab paraku vaid osaliselt leevendada hinnatõusust tulenevat ostujõu vähenemist. Siiski võime ka Eestis järgmise aasta jooksul oodata majanduse kasvule pöördumist ning sellega käsikäes inimeste ostujõu järkjärgulist taastumist.

Laenuvõtjatel tasub arvestada veel ka edaspidi kerkivate intressimääradega. See on küll lühiajaliselt valus, kuid aitab ära hoida kauem kestvat kiiret hinnatõusu ning selle kaudu toetab pikemas plaanis inimeste ostujõudu.

Just arusaamine ulatuslikest probleemidest, mida toob endaga kaasa püsivalt kiire hinnatõus ning inimeste ostujõu ja säästude väärtuse vähenemine, hoiab Euroopa Keskpanka kindlalt intressimäärade tõstmise kursil. Me ei saa lootma jääda sellele, et ainuüksi oodatav majanduskasvu aeglustamine ka hinnatõusu hoogu piisavalt pidurdab. Seega tasub laenuvõtjatel arvestada veel ka edaspidi kerkivate intressimääradega. See on küll lühiajaliselt valus, kuid aitab ära hoida kauem kestvat kiiret hinnatõusu ning selle kaudu toetab pikemas plaanis inimeste ostujõudu.