Avatud seminar. Kas Covid-19 kriisi ajal toetati töökohti tootlikkuse hinnaga?

Seminarid

09

juuni2022

10:30 - 11:30

Eesti Panga avatud seminaril teevad panga ökonomistid Jaanika Meriküll ja Alari Paulus neljapäeval, 9. juunil kell 10.30-11.30 ettekande teemal „Kas Covid-19 kriisi ajal toetati töökohti tootlikkuse hinnaga?“. Seminar on eesti keeles.

Alates Schumpeteri kirjutistest on arutletud selle üle, kas majanduskriisid loovad võimalusi tootmisressursside ümberpaiknemiseks väiksema tootlikkusega ettevõtetest suurema tootlikkusega ettevõtetesse. Seminaril esitlemisele tulev uurimus panustab sellesse kirjandusse, otsides vastust küsimustele, kas selline protsess kiirenes Eestis Covid-19 kriisi ajal ja kas uus töötasu hüvitiste skeem võis pidurdada töökohtade ümberpaiknemist, kasutades selleks ettevõtete registriandmeid aastatest 2004–2020. Uurimistöös vaadeldakse töötasu hüvitist ka töötajate laiema heaolu kontekstis, võttes ühtaegu arvesse selle mõju nii hõivele kui ka töökohtade ümberpaiknemisele tootlikumatesse ettevõtetesse. Saadud tulemused näitavad, et töötasu hüvitis nõrgendas seost ettevõtte tootlikkuse ja hõive kasvu vahel Covid-19 kriisi ajal. Kui seos ettevõtete tootlikkuse ja töökohtade ümberpaiknemise vahel ei oleks 2020. aastal nõrgenenud, oleks erasektori kogutootlikkus olnud hinnanguliselt kuni 11% suurem. Teisalt aitas töötasu hüvitis saadud hinnangu kohaselt säilitada ligikaudu 14 000–26 000 töökohta ja ilma hüvitiseta oleks tööpuuduse määr tõusnud 2020. aastal 2–4 protsendipunkti. Võttes kokku töötasu hüvitise negatiivse mõju tootlikkusele ja positiivse mõju hõivele, näitab see, kui habras on tasakaal tootlikkuse ja töökohtade toetamise vahel.

Seminar toimub hübriidvormis, nii Eesti Panga ruumides kui ka Webexi veebikeskkonnas. Kõik huvilised on seminarile oodatud! Kui soovite osaleda üritusel Eesti Panga ruumides, palun seminarile registreeruda hiljemalt 8. juunil, andes teada oma osalussoovist vastusena käesolevale kutsele ([email protected]). Veebis osalemiseks eraldi registreeruma ei pea. Eesti Panga avatud seminaride sarjas tutvustatakse majandusteemalisi uurimusi nii Eestist kui ka teistest riikidest. Seminaride eesmärk on toetada ideedevahetust keskpanga, akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel. Seminarid on mõeldud majandusvaldkonna ekspertidele ja süvendatud majandushuviga inimestele.