Pressiteated

24.01.2024
Bronšteini-nimelise teaduspreemia pälvis tänavu varalise ebavõrdsuse artikliseeria
Eesti Panga majandusuurijad Merike Kukk, Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm pälvisid tänavuse Eesti...
26.05.2023
Uuring: Eesti perede jõukus on kümne aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud
Tairi Rõõm, Jaanika Meriküll Eesti Panga ökonomistid Eelmise finantskriisi ja pandeemiakriisi...
13.04.2022
Aasta alguses oli Eesti tööturg tugevas seisus
Eesti tööturg taastus 2021. aasta teises pooles ja 2022. aasta alguses hoogsalt koroonaviiruse...
03.03.2015
Keerukam eksport aitab saavutada kiiremat kasvu
03.03.2015
Eesti majanduse konkurentsivõime ülevaate tutvustamine
Eesti Panga avalikul loengul tutvustasid keskpanga ökonomistid Natalja...

Sisuleht

24.03.2016
Jaanika Meriküll
Eesti Panga ökonomist
08.05.2012
Jaanika Meriküll Curriculum Vitae
Senior Economist E-mail: [email protected] Research interests: Labour...

Blogipostitused

28.08.2023
Teisest pensionisambast lahkusid eelkõige väheste säästudega leibkonnad
Eesti Panga ökonomistid Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm kirjutavad oma blogiartiklis, milline oli...
22.06.2023
Jaanika Meriküll: kui haavatavad on olnud leibkonnad intressimäärade tõusu suhtes?
2021. aastal euroalal läbi viidud finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu andmed võimaldavad...
02.10.2019
Jaanika Meriküll: teise sambaga liitunutel on kogunenud märksa rohkem vara kui mitteliitunutel
Kas teise pensionisambasse investeerinud inimesed säästavad pensionieaks üleüldiselt rohkem kui...
21.02.2019
Jaanika Meriküll: kas inimesed koguksid pensionieaks vabatahtlikult sama palju kui kohustusliku kogumispensioniga?
Pensionidebatis on kerkinud esile küsimus: Mis juhtuks, kui muuta II pensionisammas vabatahtlikuks...
19.09.2016
Alampalk on aidanud kaasa palkade ebavõrdsuse vähenemisele Eestis
Jaanika Meriküll, Karsten Staehr Eesti Panga...
24.03.2016
Mida teame Eesti leibkondade rikkusest?
Eesti leibkondade rikkusest rääkides on meil kasutada euroala leibkondade finantskäitumise ja...

Publikatsioonid

20.03.2024
3/2024 Koroonaviiruse pandeemia ja toetuste mõju tootlikkusele
20.03.2024
2/2024 Kliimamuutuse ja -eeskirjade mõju tootlikkusele
26.05.2023
2/2023 Mis selgitab varalist ebavõrdsust Eestis? Varakomponentide, leibkonna suuruse ja piirkonna mõju
29.01.2024
1/2024 Konstantīns Beņkovskis, Jaanika Meriküll, Aurelija Proškutė. Balti riikide ettevõtete väliskaubanduse kohandumine Covid-19 šokkidega partnerriikides
26.05.2023
1/2023 Eesti leibkondade varad ja kohustused: 2021. aasta uuringu tulemused
08.06.2022
5/2022 Jaanika Meriküll, Alari Paulus. Kas Covid-19 kriisi ajal toetati töökohti tootlikkuse hinnaga?
08.09.2021
4/2021 Jaanika Meriküll, Maryna Tverdostup. Kõige visam lõhe: sooline palgalõhe Eestis nüüd ja 30 aastat tagasi
29.12.2020
7/2020 Merike Kukk, Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm. Naiste ja meeste varaline ebavõrdsus Euroopas – mudelite keskmistamise meetodil põhinev võrdlev uuring
03.02.2020
1/2020 Liina Kulu, Madis Laas, Jaanika Meriküll, Kaspar Oja, Martti Randveer, Indrek Saapar. Pensionisüsteemi muudatuste mõjuanalüüs
09.10.2019
5/2019 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Kas küsitlusandmed alahindavad varalist ebavõrdsust?
01.10.2019
1/2019 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring: 2017. aasta küsitluse tulemused
12.07.2019
4/2019 Jaanika Meriküll, Merike Kukk, Tairi Rõõm. Millega selgitada naiste ja meeste varalist ebavõrdsust? Administratiivandmetel põhinev analüüs
28.12.2018
10/2018 Tibor Lalinsky, Jaanika Meriküll. Ühisraha mõju ekspordile: võrdlev ettevõttetasandi uurimus
29.03.2017
4/2017 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Eesti leibkondade finantsriskid: mikroandmetel põhineva tugevusanalüüsi mudeli tulemused
18.07.2016
6/2016 Simona Ferraro, Jaanika Meriküll, Karsten Staehr. Alampalk ja palgajaotus Eestis
08.06.2016
3/2016 Jaanika Meriküll et al. Eksportimine ja toodangu volatiilsus: Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevõtete võrdlevuuring
28.03.2016
1/2016 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Eesti leibkondade varad, kohustused ja jõukus: Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu tulemused
10.12.2015
6/2015 Jaanika Meriküll et al. Euroopa ettevõtete ekspordi ja tootlikkuse jaotus: CompNeti väliskaubanduse moodul
25.06.2015
3/2015 Kadri Männasoo, Jaanika Meriküll. Rahastamispiirangute mõju teadus- ja arendustegevusele üle majandustsükli
05.01.2015
9/2014 Jaanika Meriküll, Pille Mõtsmees. Kas töötasuootus määrab saadava palga suuruse? Soovitud ja makstud palga sooline lõhe
29.09.2014
7/2014 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Üks valuuta, üks hind? Eurole üleminekust tingitud inflatsioon Eestis
29.01.2014
1/2014 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Kas välisomanduses ettevõtted on erinevad? Hõive volatiilsuse ja tööjõu nõudluse elastsuse võrdlus
25.01.2013
8/2012 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm, Karsten Staehr. Maksudest kõrvalehoidmise motiivid Balti riikide ettevõtetes
02.01.2012
2/2012 Jaanika Meriküll. Households borrowing during a creditless recovery
01.07.2011
7/2011 Kadri Männasoo and Jaanika Meriküll. R&D in boom and bust: Evidence from the World Bank financial crisis survey

Kalender

26.05.2023
UURINGU TUTVUSTUS. Eesti leibkondade varad ja kohustused ning finantskäitumine
09.06.2022
Avatud seminar. Kas Covid-19 kriisi ajal toetati töökohti tootlikkuse hinnaga?
13.04.2022
Tööturu Ülevaate esitlus