20.04.2018

Viimaste kuude tööstusuudised illustreerivad hästi tööstussektori pikaajalise arengu trende. Ühest küljest iseloomustab seda hinnaeelisele tugineva allhanketööstuse vähenemine Sangari ühe ärisegmendi näol. Teisest küljest on märgiline ka arutelu, mis käib ümber puidurafineerimistehase, mis oleks... veel

19.12.2017
 • Eesti majandus on kriisijärgse aja parimas seisus
 • Eelolevatel aastatel kiire majanduskasv raugeb, kuna välisturud kasvavad aeglasemalt  ja vaba tootmisvõimsus majanduses on  ammendumas
 • Valitsus annab niigi kiirele majanduskasvule veelgi hoogu. Lõdvenenud eelarvepoliitika... veel
11.12.2017

Kui eestlane ostab laevapileti, siis muutub ta poole tootlikumaks ning hakkab ligi kolm korda kõrgemat palka teenima. On see Soome lahe lainetuse müstiline mõju?

Erinevus Eesti ja Soome sissetulekute tasemes on viimaste kümnendite jooksul küll vähenenud, Soome kogutoodang inimese kohta... veel

04.10.2017
 • Tänavu on ettevõtete kasumid ja investeeringud kasvanud peaaegu kõikidel tegevusaladel
 • Kuigi palgasurve püsib, on ettevõtted saanud tänu suuremale müügitulule kasumeid kasvatada
 • Soodsad majandusolud võimaldavad ettevõtetel lähiajal kasumeid ilmselt veelgi suurendada... veel
30.08.2017
Eesti Panga Toimetised 8/2017 Total Factor Productivity Growth in Central and Eastern Europe before, during and after the Global Financial Crisis Artikkel: Total factor productivity growth in Central and Eastern Europe before, during and after the global financial crisis, 2019.... veel
29.05.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palgakasvu aeglustumise kõrval elavnes majandusaktiivsus ja suurenes tootlikkuse kasv
 • Tööstussektori sees oli palgakasv kiireim ehituses ja põlevkivisektoris
 • Teenindussektori palgakasv on aeglasem kui eelmistel... veel
28.04.2017

Tegemist on katkega Eesti Panga presidendi sissejuhatusest keskpanga 2016. aasta aruandele.

Eesti majanduskasv oli 2016. aastal kriisijärgse perioodi üks aeglasemaid. Selle taga olid enne­kõike probleemid üksikutes majandusharudes (põlevkivitööstus, energeetika, põllumajandus ja kin­... veel

25.04.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • 2016. aasta teisel poolel paranes tööjõu tootlikkuse ja palkade kasvu kooskõla: tootlikkuse kasv kiirenes ja keskmise palga kasv pisut aeglustus
 • See, kas ettevõtetel õnnestub välisnõudluse taastumise toel kasumlikkust... veel
15.12.2016
 • Eesti majanduskasvu aeglustumist ei saa selgitada pelgalt nõrga välisnõudlusega, sest ka potentsiaalne majanduskasv on aeglustunud
 • Investeeringute osakaal SKPs on viimaste aastate jooksul vähenenud ja oli kolmandas kvartalis aegade väikseim
 • Majanduskasv kipub aeglustuma... veel
24.10.2016

Rahvusvahelise Valuutafond (IMF) kiitis äsja lõppenud iga-aastase visiidi käigus heaks Eesti majanduspoliitika ja reformikavad, kuid väljendas muret tootlikkuse nõrga kasvu pärast. IMFi hinnangul tuleb tulevikus leida võimalusi tootlikkuse ja palgakasvu tasakaalustamiseks ning konkurentsivõime... veel

Telli voog Märksõna: tootlikkus
Telli voog Märksõna: tootlikkus