2018. aasta aprillis jooksevkonto ülejääk taastus

Postitatud:

13.06.2018

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta aprillis 28 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk aastaga suurenes ja oli 74 miljonit eurot. Kaubaeksport kasvas 15% ja -import 12%, mistõttu kahanes kaupade konto puudujääk 2017. aasta aprilliga võrreldes 18 miljoni euro võrra, 85 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas aastaga 6% ja import 5%, mille tulemusena suurenes teenuste konto ülejääk 9 miljoni euro võrra ja ulatus 159 miljoni euroni. Investeerimistulude ja jooksevülekannete ehk esmase ja teisese tulu netoväljavool kokku suurenes aastaga 15 miljoni euro võrra ja oli 46 miljonit eurot.

Jooksev- ja kapitalikonto kokku olid 56 miljoni euro suuruses ülejäägis. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes taas netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem finantsvarasid, kui sealt kaasasid.

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb.html.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2018. aasta teise kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 6. septembril 2018.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.


Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]