Eesti maksebilansi jooksev- ja kapitalikontot mõjutas detsembris aasta lõpule iseloomulik Euroopa Liidu toetuste aktiivne kasutamine

Postitatud:

12.02.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta detsembris 34 miljonit eurot. Kaupade konto puudujääk aasta võrdluses kahanes, kuna kaupade eksport kasvas, samas kui import vähenes. Teenuste eksport jäi samaks, import aga suurenes. Veoteenuste vood seejuures vähenesid, reisiteenuste import ning ülejäänud teenuseliikide eksport ja import kasvasid. Aasta lõpus suurenes märgatavalt Euroopa Liidu fondidest saadavate investeerimis- ja muude toetuste kasutamine. Kuna need rahaülekanded ei ole veel Euroopa Liidu fondidest laekunud, suurenesid finantskontos ka valitsemissektori muud nõuded.

Jooksevkonto kiirhinnangu struktuur

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2015. aasta maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. märtsil 2016.

Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb6.html.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]