Eesti Pank väljastas 2020. aasta I kvartalis 208 miljoni euro väärtuses sularaha

Postitatud:

04.05.2020

Selle aasta I kvartalis väljastas keskpank ringlusesse enam kui 205 miljoni euro väärtuses pangatähti (lisaks 2,9 miljoni euro väärtuses münte) ning Eesti Panka tagastati 103 miljoni euro väärtuses pangatähti. Sularahanõudlus Eesti Pangast kasvas korraks hüppeliselt eriolukorra kehtestamisel 12. märtsist, kuid stabiliseerus nädalaga tavapärasele tasemele.

Kvartali kokkuvõttes on Eesti Pangast netoemissioonina väljastatud pangatähtede arv kasvanud 16% võrreldes eelneva kvartaliga.. Kõige suurem nõudlus on endiselt 50 € kupüüride järele, mis moodustavad arvuliselt ligikaudu 56% kõigist väljastatud pangatähtedest.

Sularahaautomaatidest võeti 2020. aasta I kvartalis raha välja 7 miljonit korda ja enam kui 928 miljoni euro väärtuses. Sissemakseautomaatidesse maksti 2020. aasta I kvartalis 451 miljonit eurot (1,3 miljonit sissemakset).

Sularaha väljavõtmine poekassast üha populaarsem

Populaarsemaks on muutnud sularaha väljavõtmine poekassast, mis on hea alternatiiv maapiirkondades elavatele inimestele. 2020. aasta I kvartalis võeti poekassast sularaha välja umbes 36 000 korral koguväärtuses 1,5 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise kvartaliga on teenusemahud kahanenud, mis on seotud inimeste vähesema liikumisega. 2019. aasta lõpus läbi viidud maksekäitumise uuringu tulemustest selgub, et võrreldes kahe aasta taguse ajaga on sularaha kättesaadavus paranenud. Sularaha väljavõtmist poekassast või pangakontorist kasutab võrdselt 4% elanikest. Olemasolev statistika näitab, et välja võetud sularaha kogumahust moodustab kassast sularaha välja võetud maht umbes 1%, kuid see suundumus kasvab.

Sularahaautomaatide võrgustik ei ole viimastel aastatel oluliselt muutnud ning Eestis on kasutuses 744 sularahaautomaati.

Euromüntide ringlus

Eesti Pank saadab käibemünte ringlusesse vastavalt nõudlusele. 2020. aasta I kvartalis väljastati 4,2 miljonit münti väärtuses 2,9 miljonit eurot ning keskpangale tagastati 0,6 miljonit münti 0,8 miljoni euro väärtuses. 2020. aasta I kvartalis väljastatud müntidest moodustasid 42% 1- ja 2-sendised. 2020. aasta I kvartalis emiteeris Eesti Pank kaks mälestusmünti – Antarktika avastamise 200. ja Tartu rahu 100. aastapäeva tähistamiseks.

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2020. aasta I kvartalis tehti 279 vahetustehingut ning vahetati ligi 65 tuhande euro väärtuses kroone. Ringlusest on tagasi tulemata 28,5 miljonit pangatähte ja 320 miljonit münti, mille koguväärtus on 44,5 miljonit eurot. Kuigi aegade jooksul on ringluses olevast EEK sularahast mingi osa jäädavalt kadunud või hävinenud, on elanikel vahetusvõimalus siiski olemas.

Eesti Pangas tehtud sularahaekspertiisid

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti ja münte. 2020. aasta I kvartalis tehti 45 ekspertiisi, mille käigus analüüsiti 590 pangatähe ehtsust ning määratleti sularaha kahjustuste ulatus. Ümbervahetamisele kuuluvad pangatähed, millest on säilinud enam kui 50%. Kahjustatud pangatähed kõrvaldatakse ringlusest ning hävitatakse.

Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel registreeriti Eestis 2020. aasta I kvartalis 157 võltsitud europangatähte, millest suurema osa moodustasid 20- ja 50-eurosed kupüürid. Samal ajaperioodil tuvastati 51 mündivõltsingut. Eestis avastatud võltsingute arv on nii absoluutarvult kui ka ringlusesse lastud ehtsate pangatähtede ja müntidega võrreldes marginaalne.

 

Lisainfo:
Mart Siilivask
Eesti Pank
Tel: 668 0965
Mobiil: 5697 9146
E-post: [email protected]

Meediapäringud: [email protected]