Eesti Pank väljastas III kvartalis sularaha 215 miljoni euro väärtuses

Autori Kristjan Lember pilt

Kristjan Lember

sularaha analüütik

Postitatud:

03.11.2022

2022. aasta III kvartalis väljastas Eesti Pank ringlusse 6,3 miljonit pangatähte väärtuses 215 miljonit eurot. Võrreldes eelmise kvartaliga anti ringlusse arvuliselt 12% vähem ja 20% väärtuses vähem pangatähti. Esimeses kvartalis aset leidunud lühiajaline, kuid järsk nõudluse kasv asendus II ja III kvartalis langusega. Võrreldes eelmiste aastatega on aga sularahanõudlus samal tasemel. Enim väljastati III kvartalis 50euroseid pangatähti.

Kolmandas kvartalis tagastati Eesti Panka 220 miljoni euro väärtuses pangatähti. Sorteerimise käigus hävitati 1,3 miljonit käibekõlbmatut pangatähte, ülejäänud suunati tagasi ringlusse.

Eesti Pank väljastas III kvartalis ringlusse 9,3 miljonit käibemünti väärtuses 3,3 miljonit eurot. Võrreldes II kvartaliga kasvas väljastatud käibemüntide kogus 13%. Enim oli 1- ja 2sendiseid käibemünte, mille osakaal väljastatud müntide koguarvus moodustas 44%.

2022. aasta III kvartalis tagastasid kommertspangad Eesti Panka 1,1 miljoni euro väärtuses käibemünte ehk 15% vähem kui II kvartalis. Münte saab mündimasinate kaudu oma pangakontole kanda 16 asukohas üle Eesti.

Sularahaautomaatidest võeti III kvartalis raha välja 6,7 miljonil korral ja enam kui 1 miljardi euro väärtuses. Aastavõrdluses vähenes pangaautomaadist sularaha väljavõtmiste arv 6% võrra. Sularaha sissemaksetehinguid tehti III kvartalis 570,5 miljoni euro väärtuses ehk 6,3% enam kui aasta tagasi.

Praegu on Eestis 667 sularahaautomaati, neist 250 sularaha sissemaksevõimalusega. Peale sularahaautomaatide saab sularahatehinguid teha ka 25 pangakontoris.

Pankade ja müügikohtade koostöös saab sularaha välja võtta veel ligi 800 kohast üle Eesti. Vt Kust ma veel saan sularaha välja võtta?

Eesti Panga sularaha kättesaadavuse uuringu järgi on sularaha kättesaadavus Eestis jäänud viimastel aastatel samale tasemele. Umbes 99% Eesti elanikest elab 10 km raadiuses sularaha väljastuspunktist. Sularaha väljastuspunktid on ATMid, sularahateenust pakkuvad pangakontorid ja sularaha väljamakse teenust pakkuvad poekassad.

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2022. aasta III kvartalis tehti Eesti Pangas 214 kroonisularaha vahetustehingut 73 719 euro väärtuses. Hetkeseisuga on ümber vahetamata veel 43,9 miljoni euro väärtuses Eesti kroone: arvuliselt 28,4 miljonit pangatähte (37,2 miljoni euro väärtuses) ja 319,7 miljonit münti (6,7 miljoni euro väärtuses). Huvi kroonide ümbervahetamise vastu on viimastel aastatel olnud väga väike. Osa kroone on aja jooksul ka kadunud või hävinenud.

Eesti Panga sularahaekspertiis

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti ja -münte. 2022. aasta III kvartalis tehti 49 ekspertiisi, mille käigus analüüsiti 1563 pangatähe ehtsust ja määrati kahjustuse ulatus. Ümber vahetatakse pangatähed, millest on säilinud enam kui pool. Kahjustatud pangatähed kõrvaldatakse ringlusest ning hävitatakse.

Teises kvartalis registreeriti Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel Eestis 73 võltsitud europangatähte, millest suurem osa olid 20- ja 50eurosed kupüürid. Samal perioodil tuvastati ka 35 mündivõltsingut.

  • Eesti krooni pangatähti ja münte saab vahetada keskpanga muuseumipoes muuseumi lahtiolekuaegadel teisipäevast reedeni kell 12–17 ja laupäeviti kl 11–16, tel 668 0650.
  • Rikutud või kahjustada saanud pangatähtede ekspertiisi saatmiseks on võimalik samuti pöörduda Eesti Panga muuseumipoodi.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Eesti Pank
Kommunikatsioonispetsialist
Tel 56 920 930