STATISTIKATEADE. Eestlased reisisid varasemast vähem, aga viibisid kohal pikemat aega

Postitatud:

09.05.2024

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. I kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 11. juunil.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis

Välisreiside statistikateade avaldatakse koos Eesti Panga statistikaandmetega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja:
Tarass Snitsarenko
Lisateave:
6 680 959
[email protected]