Finantsstabiilsuse analüüs ja hinnang

Eesti Panga finantsstabiilsuse analüüs koosneb kahest etapist.

  1. Finantssüsteemi põhjalik analüüs, mille käigus tuuakse välja peamised ohuvaldkonnad ja tuvastatakse võimalikud süsteemsed riskid. Analüüsile lisandub pangandussektori arengu prognoosimine.
  2. Pärast analüüsi koostatakse riskihinnang. Seejuures viiakse läbi mitmesuguseid tugevus- ja tundlikkusanalüüse, mis aitavad hinnata finantssüsteemi tugevust juhul, kui mõni tuvastatud riskidest peaks realiseeruma.

Eesti Panga finantsstabiilsuse analüüs hõlmab võrdlemisi laia valdkonda. Kaetud on nii finantsturgude, -institutsioonide ja -taristu (eelkõige arveldussüsteemide ja maksekeskkonna) areng kui ka ettevõtete ja majapidamiste finantskäitumine ja riskid. Kuna Eesti finantssüsteem on panganduskeskne, on analüüsi põhitähelepanu suunatud pangandussektori toimimist ohustavatele riskidele.

Eesti Panga peamine finantsstabiilsuse analüüsi väljund on kaks korda aastas koostatav Finantsstabiilsuse Ülevaade. Keskpank annab selles hinnangu finantsstabiilsusele ja käsitleb rakendatavaid poliitikameetmeid.

Lisaks sellele avaldatakse ülevaadet finantssektori struktuurist, mis kirjeldab Eesti finantssektori ülesehitust ja selle kujunemist mõjutanud asjaolusid.