EBRD ja Balti riigid edendavad kommertsväärtpaberiturgu

Postitatud:

05.11.2020

Rahastamisallikate mitmekesistamine aitab kohalikel ettevõtetel praeguste majandusoludega paremini toime tulla

  • Uus instrument Balti kapitaliturul
  • Lühiajaline instrument likviidsuse ja käibekapitali vajaduste rahuldamiseks
  • Alternatiivne rahastamisallikas vastavalt EKP soovitusele

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ning Eesti Pank, Läti keskpank ja Leedu keskpank on ühendanud jõud, et edendada piirkondlikku kommertsväärtpaberiturgu.

Kommertsväärtpaberid on lühiajalised tagamata lihtvekslid, mida ettevõtted väljastavad kindlaksmääratud tähtajaga ja mida kasutatakse lühiajalise likviidsuse või käibekapitali vajaduste rahuldamiseks. Vajadus sellise alternatiivse rahastamisallika järele on praeguse koroonaviiruse pandeemia käigus kiiresti kasvamas.

Osapooled allkirjastasid täna vastastikuse mõistmise memorandumi, et üheskoos arendada tõhusamat piirkondlikku kommertsväärtpaberiturgu kooskõlas Euroopa Keskpanga (EKP) Euroopa lühiajaliste väärtpaberite (STEP) algatuses välja toodud parimate tavadega. Seal on öeldud, et väärtpaberid peavad olema vabalt ülekantavad ja sobilikud börsiväliselt kauplemiseks.

Vabalt ülekantavuse nõude eesmärk on tagada vastavus EKP kehtestatud finantsinstrumentide tagatise kõlblikkuse nõudele, et nendega saaks kaubelda aktsepteeritud kauplemiskohtades, milleks on Euroopa Liidu reguleeritud turud või ka eurosüsteemi aktsepteeritud reguleerimata turud.

Piirkondliku kommertsväärtpaberituru edendamine aitab mitmekesistada rahastamisallikaid kohalike ettevõtete jaoks. See toetab kaubeldavate väärtpaberite arendamist, tõhustab piirkondlikku laenukapitaliturgu ja aitab kaasata vahendeid institutsionaalsetelt investoritelt.

Balti kommertsväärtpaberituru algatus täiendab olemasolevaid piirkondlikke projekte, mida Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank viib ellu tihedas koostöös kohalike ametiasutuste ja Euroopa Komisjoniga, et suurendada investeeritavate kapitalituruinstrumentide pakkumist. Algatus on kooskõlas Euroopa Komisjoni tegevuskavaga luua kapitaliturgude liit.

Eesti Panga president Madis Müller: „Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga jätkuv toetus Balti kapitaliturgude edendamisel on väga tänuväärne. Nad on kolmel Balti turul viinud ellu palju edukaid algatusi ning usun, et ka uut ettevõtmist saadab edu. Ettevõtete rahastamisvõimaluste laiendamine on iseäranis abiks praegustes keerulistes majandusoludes.”

Läti keskpanga president Mārtiņš Kazāks: „Kommertsväärtpaberite programmi arendamine toob Balti riikide majandusele palju kasu. See aitab süvendada meie kapitaliturge, mitmekesistada ettevõtete rahastamisallikaid ja suurendada investorite investeerimisvõimalusi. Balti riigid ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank on taas ühendanud jõud ning arvestades meie pikaajalist partnerlust, on ka see algatus kindlasti tulemuslik.”

Leedu keskpanga nõukogu esimees Vitas Vasiliauskas: „Praegu on kommertsväärtpaberituru edendamiseks õige aeg, kuivõrd eurosüsteemi ekspansiivne rahapoliitika soodustab võlaväärtpaberite väljastamist turul. Hästi toimiv rahaturg aitab kaasa rahapoliitika sujuvale ülekandumisele reaalmajandusse. Edaspidi aitab rahastamisallikate mitmekesistamine suurendada ka Balti riikide ettevõtete vastupidavust rasketel aegadel ning tagada soodsamad laenutingimused tavaaegadel.”

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asepresident Alain Pilloux: „Balti riikide kommertsväärtpaberiturg loob elujõulise rahastamisalternatiivi just nüüd, kui seda on kõige rohkem vaja. Algatuse eesmärk on aidata katta ettevõtete lühiajalisi rahastamisvajadusi piirkondlikul tasandil, kaasates vahendeid kooskõlas Euroopa Liidu kapitaliturgude liidu algatusega. See ei oleks aga saanud teoks ilma meie pikaajaliste partnerite – Balti riikide keskpankade – igakülgse toetuseta.”

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank on aktiivselt osalenud kolme Balti riigi kapitaliturgude arendamises ning toetas 2018. aastal koos Euroopa Komisjoniga vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist Eesti, Läti ja Leedu vahel eesmärgiga luua Balti kapitaliturg, et tugevdada kolme riigi majandust ja soodustada investeeringuid ning töökohtade loomist.

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank on investeerinud Balti riikidesse alates 1991. aastast. Praeguseks on pank 280 erineva projekti kaudu investeerinud piirkonda kokku 2,5 miljardit eurot.


Kontaktisik: Axel Reiserer
Tel: +44 7741240316
E-post: axel.reiserer@ebrd.com
Twitter: @ebrd