Eesti eelarvenõukogu uus juht on Peter Lõhmus ja uus liige on Karin Jõeveer

Postitatud:

19.09.2023

Eesti Panga nõukogu nimetas teisipäeval toimunud korralisel istungil Eesti eelarvenõukogu uueks juhiks Peter Lõhmuse ja eelarvenõukogu uueks liikmeks Karin Jõeveeri. Varasemalt olid eelarvenõukogust tagasi astunud Raul Eamets ja Urmas Varblane.

Peter Lõhmus on kogenud finantssektori ökonomist, kes on erinevates riikides nõustanud majandusreformide elluviimist. Lõhmus on töötanud IMFis, Maailmapangas, Euroopa Komisjonis ja Eesti Pangas. Karin Jõeveer on on Taltechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi juhataja. Jõeveer on teinud teadusuuringuid London School of Economics ülikoolis ning andnud loenguid erinevates Ühendkuningriigi ülikoolides. Jõeveer on varasemalt olnud ka majandusuurija Eesti Pangas.

Eesti eelarvenõukogu on sõltumatu asutus, mille eesmärk on hinnata riigi eelarvepoliitika jätkusuutlikkust. Eelarvenõukogu olemasolu sellisena on kohustuslik kõikidele euroala riikidele.

Eesti eelarvenõukogu koosneb kuuest valdkonna eksperdist, kes nimetatakse ametisse viieks aastaks. Eelarvenõukogu praegune koosseis on: esimees Peter Lõhmus, aseesimees Andrus Alber ning liikmed Karin Jõeveer, Andres Võrk, Ülo Kaasik ja Martti Randveer. Praeguse koosseisu, sh Lõhmuse ja Jõeveeri volitused lõpevad 2024. aasta mais. Eelarvenõukogu liikmete ametisse nimetamise ettepaneku teeb keskpanga president ja otsuse teeb Eesti Panga nõukogu.

Muudest teemadest tutvustas asepresident Ülo Kaasik Eesti Panga nõukogu liikmetele keskpanga valmiva majandusprognoosi esialgseid järeldusi. Keskpank avaldab uue majandusprognoosi 26. septembril.

Keskpanga president Madis Müller andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusolukorrast ning tutvustas keskpanga strateegia uuendamise tulemusi. Juhatus andis nõukogule ülevaate esimese poolaasta tegevusest. 

Lisaks tutvus nõukogu siseauditi esimese poolaasta tegevuse aruandega, mida tutvustas keskpanga siseauditi osakonna uus juhataja Viljar Alnek. 

Keskpanga nõukogu järgmine korraline istung toimub 31. oktoobril.

Lisateave:
Viljar Rääsk

Kommunikatsioonijuht
Eesti Pank
5275 055