Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisingportfelli stabiilne kasv jätkus

Postitatud:

23.10.2015

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisingportfelli maht kasvas septembri lõpuks eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,7% ehk eelmiste kuudega sarnases tempos. Kuu jooksul suurenes laenude ja liisingute kogumaht 66 miljoni euro võrra 15,9 miljardi euroni.

Ettevõtete laenude ja liisingute portfell kasvas aastavõrdluses 3,4%. Kiiremini kasvas kaubandus-, elektrienergia- ja veevarustusega tegelevate ning tööstusettevõtete laenude ja liisingute maht. Põllumajandus- ning veondus- ja laondusettevõtete laenuportfell seevastu on aastatagusega võrreldes vähenenud.

Aktiivse eluasemeturu taustal kasvas eluasemelaenude portfell aastavõrdluses 3,9% ehk eelmiste kuudega sarnases tempos. Uusi eluasemelaene väljastati kuuga 81 miljoni euro väärtuses ‒ ligikaudu sama palju kui eelmistel kuudel. Majapidamiste autoliisingute aastakasv kiirenes 13,5%ni, kuid ettevõtete sõiduautoliisingute maht on vähenenud. Septembris väljastati ettevõtetele ja majapidamistele kokku autoliisingut 5% suuremas summas kui samal ajal aasta tagasi.

Pikemat aega viivises olevate laenude osatähtsus laenuportfellis kahanes septembris 1,6%ni. Kui eelmistel kuudel üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude maht veidi suurenes, siis septembris nende maht taas vähenes. Viivislaenude vähenemises oli oma osa ka probleemsete laenude mahakandmisel.

Suur nõudlus eluasemelaenuturul on võimaldanud pankadel eluasemelaenude intressimarginaale tõsta. Ettevõtetele väljastatud laenude keskmine intressimarginaal on eluasemelaenude omast muutlikum, kuid on viimastel kuudel pigem langenud. Septembris väljastatud eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 2,3% ja ettevõtetele väljastatud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär 2,4%.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kasv püsis septembris kiirena, hoiuste kasv kokku aastavõrdluses oli 8,9%. Kuuga suurenesid hoiused 68 miljoni euro võrra 10,4 miljardi euroni. Kuisest juurdekasvust 58 miljonit eurot moodustas ettevõtete hoiuste suurenemine.

Pankade kvartali jooksul teenitud puhaskasum jäi eelmiste kvartalitega sarnasele tasemele. Pangad teenisid 2015. aasta kolmanda kvartali jooksul 77,6 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 3% vähem kui samal ajal aasta tagasi. Kasumit vähendas kolmandas kvartalis laenuallahindluste tegemine. Seda arvestamata oleks puhaskasum olnud aastatagusega võrreldes 5% võrra suurem. 

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank