Eesti leibkonna olulisim vara on kodu

Postitatud:

01.10.2019

 

Taustinfo

Eesti leibkondade varade ja kohustuste andmestik põhineb leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringul (Household Finance and Consumption Survey, HFCS).  Tegemist on Euroopa Keskpanga algatusel ja ühtlustatud metoodika järgi tehtava uuringuga, mis võimaldab avaldada varade ja kohustuste rahvusvaheliselt võrreldavat statistikat. Uuringuga kogutakse andmeid leibkondade peamise eluaseme, kinnisvara, sõidukite, ettevõtlusvarade, hoiuste ja muude finantsinvesteeringute kohta. Samuti on hõlmatud leibkondade laenude ja muude kohustuste, sissetuleku ja tarbimise ning leibkondade ootuste ja krediidipiirangutega seotud küsimused.

Rohkem infot uuringu tulemuste ja metoodika kohta

Leibkondade varade ja kohustuste statistikateates kirjeldatakse Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste 2017. aasta uuringu tulemusi. Statistikateade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.  

Lisateave:
Sünne Korasteljov
statistikaosakond
668 0794
[email protected]