Eesti oli majanduse avatuse indeksi järgi 2019. aastal EL riikide seas 12. kohal

Postitatud:

10.09.2020

Eesti Pank revideeris maksebilansistatistika aegread alates 2016. aastast ja avaldas need 8.09 koos II kvartali maksebilansistatistikaga

Lisaks tavapärastele andmetele on kasutajatele kättesaadav täiendav jooniste ja tabelite komplekt, mis  näitab Eesti positsiooni EL riikide seas, visualiseerib maksebilansinäitajate pikad aegread ning pakub välissektori kohta aastate lõikes detailsemat infot võrreldes kodulehel avaldatud kvartalistatistikaga (üle 60 täiendava joonise+tabeli).

 

Väliskaubanduse käibe (kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi summa) suhet SKPsse nimetatakse ka majanduse avatuse indeksiks. Indeks näitab, kuivõrd lõimunud on vastava riigi majandus maailma majandusega. Mida kõrgem on indeks, seda suurem on rahvusvahelise kaubanduse mõju selle riigi majandusele.

Rohkem infot Eesti maksebilansinäitajate võrdlusest rahvusvaheliste näitajatega ning maksebilansi aastastatistika kohta alates 2000. aastast on lingil Maksebilansi aastanäitajad ning maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla rubriigis.

Eesti Pank avaldab maksebilansistatistika revideeritud aegread igal aastal septembris nelja eelneva aasta kohta.    

Lisateave:    
Eesti Panga statistikaosakond    
668 0904    
[email protected]