Eesti Panga asepresidendiks saab Maive Rute

Eesti Panga nõukogu kinnitas tänasel erakorralisel koosolekul keskpanga asepresidendiks Maive Rute. Asepresidendi ametiaeg kestab viis aastat. Rute esimene tööpäev Eesti Pangas on 1. oktoober.

Maive Rute pärast avalikku konkurssi asepresidendi kandidaadiks esitanud keskpanga president Madis Müller ütles, et hindab kõrgelt uue juhatuse liikme varasemaid töökogemusi ja mitmekülgset haridust. Alates 2005. aastast on Maive Rute töötanud kõrgetel ametikohtadel Euroopa Komisjonis. Rute on Euroopa Komisjonis muuhulgas vastutanud ettevõtluspoliitika kujundamise ning teaduse ja innovatsiooni rahastamise programmide eest ning on praegu Komisjoni teadusteenistuse (JRC) asepeadirektor. Enne Euroopa Komisjoni tööleasumist juhtis ta  sihtasutust KredEx. Rutel on ärijuhtimise magistrikraad Doonau Ülikoolist Austrias ja rahvusvahelise poliitika magistrikraad Brüsseli Rahvusvaheliste Suhete ja Strateegiauuringute keskusest. Samuti on ta end täiendanud Harvardi ülikoolis.

“Maive jäi teiste kandidaatide hulgas silma muu hulgas oma laialdaste rahvusvaheliste töökogemustega. Need tulevad kindlasti kasuks Eesti ja Eesti Panga esindamisel keskpankade koostöös eurosüsteemis ja mujal. Samuti usun, et Maive taust teistsuguste organisatsioonide juhina toob uusi ja värskeid vaatepunkte ka keskpanga juhtimisse,” ütles Madis Müller.

Maive Rute avaldas heameelt Eesti Panga asepresidendiks nimetamise üle ja lisas: “Eesti Pank on üks Eesti riigi alustalasid, väärikas ja kaalukas institutsioon. Keskpangana on ta samas Euroopa ühise raha tagaja. Leian, et koos inimeste ja kaupade vaba liikumisega on just euro üks neid projekte, mida eurooplased hindavad kõige kõrgemalt. Pärast mitmeid aastaid Brüsselis innustab mind väga võimalus kaasa aidata Eesti kasvule ja arengule. Mõistagi soovin panustada ka Eesti Panga organisatsiooni ja teenuste edendamisse. Usun, et mu varasemad töökogemused Eestis finantsvallas ja Brüsselis annavad selleks hea aluse.”

Eesti Panga juhatus koosneb presidendist ja kahest asepresidendist. Alates 7. juunist juhib keskpanka varasem asepresident Madis Müller, kelle ametiaeg presidendina kestab seitse aastat. Teise asepresidendi Ülo Kaasiku ametiaeg saab aga läbi 2021. aasta suvel.  


Lisateave:
Eva Vahur
Eesti Pank

6680 965, 5330 0619
eva.vahur [at] eestipank.ee

Meediapäringud: press [at] eestipank.ee