Eesti Pank kutsub kujundama Konstantin Konikule pühendatud hõbemünti

Postitatud:

22.06.2022

Eesti Pank kuulutab välja Eesti riigitegelase Konstantin Koniku 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi kujunduskonkursi. Kavandeid ootab keskpank hiljemalt 15. septembril kell 12 ja mündid lastakse ringlusse aastal 2023.

Eesti Panga juures tegutseva nõuandva kogu ettepanekul emiteerib keskpank 2023. aastal hõbemündi, mis on pühendatud Eesti riigitegelase, arsti ja Eestimaa Päästekomitee liikme Konstantin Koniku 150. sünniaastapäevale.

Kujunduskonkursi võitja autoritasu on 1500 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 1000 ja kolmanda koha töö autorile 700 eurot.

Eesti Pank ootab kujunduskonkursist osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive. Üks autor võib konkursile esitada mitu kavandit. Kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 15. septembril 2022 kell 12. Konkursi tulemused avalikustab keskpank hiljemalt 2022. aasta lõpus.

Vaata Konstantin Koniku 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi kujunduskonkursi täpseid tingimusi

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need keskpanga veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Selle aasta 15. augustini saab esitada ettepanekuid aastaks 2024 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos, nagu on seda rahvuslind pääsuke. Sellised mündid olid ka 2021. aastal ringlusse jõudnud erikujundusega 2eurosed, mis olid pühendatud soome-ugri rahvastele ja Eesti rahvusloom hundile. Selliseid erikujundusega münte nimetatakse pühendusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi või teemasid.

Lisateave:
Piret Luhakooder
sularaha- ja taristuosakond
668 0791
[email protected]

Viljar Rääsk
Kommunikatsioonijuht
Eesti Pank
6680 745, 5275 055
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]