Eesti Pank kutsub kujundama Lilli Suburgile pühendatud hõbemünti

Postitatud:

14.02.2024

Eesti Pank kutsub osalema Eesti naisliikumise teerajajale Lilli Suburgile pühendatud hõbemündi kujunduskonkursil. Kavandeid ootab keskpank hiljemalt 22. märtsil kell 12. Mündid lastakse ringlusesse 2025. aasta teises pooles.

Lilli Suburgile pühendatud hõbemünt on silmapaistvatele Eesti naistele pühendatud meenemüntide sarja esimene münt. 2025. aastal avalöögi saava sarja idee on tõsta rohkem esile naisi, kellel on olnud suur mõju Eesti ühiskonna arengule.

Lilli Suburg oli üks esimesi, kes naiste õiguste eest avalikult kõneles ja tegutses, ning tema ideed ja püüdlused olid omas ajas väga eesrindlikud. Suburg oli Eesti esimese naistele mõeldud ajakirja Linda asutaja ja peatoimetaja. Ajakiri arutles naiste ebavõrdse ühiskondliku olukorra üle ja otsis võimalusi, kuidas seda parandada, õhutas naisi haridust omandama, püüdis avardada nende maailmapilti ning pakkus julgustust ja eeskuju. Suburgi asutatud tütarlaste erakoolis rakendati uuenduslikke õppemetoodikaid, et äratada õpilastes huvi ja uudishimu.

Kujunduskonkursi võitja autoritasu on 3000 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 2000 ja kolmanda koha töö autorile 1000 eurot.

Eesti Pank ootab kujunduskonkursist osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive.

Kujunduskonkursile esitatavad kavandid tuleb esitada mustvalgena; täpsemalt on nõuded kirjas kujunduskonkursi tingimustes.

Iga osaleja võib esitada mitu kavandit, kuid kujunduskavandi variatsioone ei loeta eraldi kavanditeks. Kõik kujunduskavandid tuleb esitada eraldi lehel ja varustada märgusõnaga. Igale kavandile tuleb lisada erinev märgusõna ja suletud ümbrik autori andmetega.

Kujunduskavandid, mis ei vasta tehnilistele või muudele konkursi tingimustele, tunnistatakse mittevastavateks ja neid ei hinnata.

Kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 22. märtsil 2024 kell 12. Konkursi tulemused avalikustab keskpank hiljemalt 2024. aasta septembris.

Kujunduskonkursi tingimused

Vaata Lilli Suburgile pühendatud hõbemündi kujunduskonkursi täpseid tingimusi.

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need keskpangale veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos. Näiteks jõudsid 2023. aastal ringlusse erikujundusega 2eurosed, mis on pühendatud Eesti rahvuslinnule suitsupääsukesele. Selliseid erikujundusega münte nimetatakse pühendusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või kogu Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi ja teemasid.

Lisateave:
Piret Luhakooder
sularaha- ja taristuosakond
668 0791
[email protected]

Gerli Rauk
kommunikatsioonispetsialist
668 0842
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]