Eesti Pank kutsub kujundama soomepoistele ja Otto Strandmanile pühendatud hõbemünte

Postitatud:

04.03.2024

Eesti Pank kuulutab välja hõbedast meenemüntide „Soomepoisid“ ja „Otto Strandman 150“ kujunduskonkursi. Soomepoistele pühendatud meenemündi kavandeid ootab Eesti Pank hiljemalt 15. aprillil kell 12.00 ja Otto Strandmani 150. sünniaastapäevale pühendatud meenemündi kavandid tuleb esitada hiljemalt 26. aprillil kell 12.00. Mündid lastakse ringlusesse 2025. aasta teises pooles.

Soomepoiste hõbemünt on esimene münt Eesti Panga uues meenemüntide sarjas, mis on pühendatud vastupanule. Soomepoisid olid vabatahtlikena Soome poolel võidelnud eestlased, kes aitasid Talvesõjas ja Jätkusõjas seista vastu Nõukogude Liidu okupeerimiskatsele. Kokku võitles Soome poolel hinnanguliselt ligi 3500 eestlast. Osa soomepoisse võitles 1944. aastal Nõukogude Liidu vastu ka Eesti pinnal, et anda lootust Eesti iseseisvuse taastamiseks.

Otto Strandmani 150. sünniaastapäevale pühendatud meenemündiga täieneb Eesti riigimeestele ja ühiskonnategelastele pühendatud mündisari. Otto Strandman oli riigikogu esimene esimees, riigivanem, peaminister, mitmekordne minister ja diplomaat.

Mõlema kujunduskonkursi võitja autoritasu on 3000 eurot. Teise koha saanud kavandi autoritele makstakse 2000 ja kolmanda koha töö autoritele 1000 eurot.

Eesti Pank ootab kujunduskonkurssidest osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive.

Kujunduskonkurssidele esitatavad kavandid tuleb esitada mustvalgena; täpsemalt on nõuded kirjas kujunduskonkursi tingimustes.

Iga osaleja võib esitada mitu kavandit, kuid kujunduskavandi variatsioone ei loeta eraldi kavanditeks. Kõik kujunduskavandid tuleb esitada eraldi lehel ja varustada märgusõnaga. Igale kavandile tuleb lisada erinev märgusõna ja suletud ümbrik autori andmetega.

Kujunduskavandid, mis ei vasta tehnilistele või muudele konkursi tingimustele, tunnistatakse mittevastavateks ja neid ei hinnata.

Meenemündi „Soomepoisid“ kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 15. aprillil 2024 kell 12.00.

Otto Strandmani 150. sünniaastapäevale pühendatud meenemündi kavandid tuleb esitada hiljemalt 26. aprillil 2024 kell 12.00.

Mõlema kujunduskonkursi tulemused avalikustab keskpank hiljemalt 2024. aasta septembris.

Emiteeritavate müntide kujunduskonkursi täpsed tingimused leiab Eesti Panga veebilehelt:

  1. Hõbedast meenemünt „Soomepoisid“  
  2. Hõbedast meenemünt Otto Strandmani 150. sünniaastapäeva tähistamiseks

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need keskpangale veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos. Näiteks jõudsid 2023. aastal ringlusse erikujundusega 2eurosed, mis on pühendatud Eesti rahvuslinnule suitsupääsukesele. Selliseid erikujundusega münte nimetatakse pühendusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või kogu Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi ja teemasid.

Lisateave:
Piret Luhakooder
sularaha- ja taristuosakond
668 0791
[email protected]

Gerli Rauk
kommunikatsioonispetsialist
668 0842
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]