Eesti Pank otsib kujundust Pariisi olümpiamängude meenemündile

Postitatud:

11.01.2023

Eesti Pank kuulutab välja konkursi, et leida kujundus hõbedast meenemündile, mis pühendatakse Pariisi suveolümpiamängudel osalevatele Eesti sportlastele. Kavandeid ootab keskpank hiljemalt 10. märtsil kell 12. Münt emiteeritakse 2024. aasta suvel.

Eesti Pank emiteerib 2024. aasta suvel XXXIII Pariisi suveolümpiamängudel osalevate Eesti sportlaste auks hõbedast meenemündi nimiväärtusega 10 eurot. Olümpiamüntide emiteerimine on Eesti Panga pikaajaline traditsioon, mis sai alguse 1992. aastal. Kokku on keskpank välja andnud 12 olümpiamünti.

Eesti Pank ootab meenemündi kujunduskonkursist osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive. Üks autor võib konkursile esitada mitu kavandit. Kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 10. märtsil 2023 kell 12. Konkursi tulemused avalikustab keskpank hiljemalt 2023. aasta juunis.

Kujunduskonkursi võitja autoritasu on 2500 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 1500 ja kolmanda koha töö autorile 1000 eurot.

Vaata Pariisi suveolümpiamängude hõbedast meenemündi kujunduskonkursi täpseid tingimusi.

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need keskpanga veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos. Näiteks jõudsid eelmisel aastal ringlusse erikujundusega 2eurosed, mis on pühendatud Ukrainale ja vabadusele. Selliseid erikujundusega münte nimetatakse pühendusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või kogu Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi või teemasid.

Lisateave:
Piret Paluvere
sularaha- ja taristuosakond
668 0723
[email protected]

Hanna Jürgenson
kommunikatsioonispetsialist
5692 0930
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]