Eesti Pank väljastas 2020. aasta III kvartalis 325 miljoni euro väärtuses sularaha

Postitatud:

05.11.2020

2020. aasta III kvartalis väljastati ringlusesse enam kui 323 miljoni euro väärtuses pangatähti (lisaks 2,2 miljoni euro väärtuses münte) ning tagastati 249 miljoni euro väärtuses pangatähti.

Kvartali kokkuvõttes on Eesti Pangast netoemissioonina väljastatud pangatähtede arv kahanenud eelneva kvartaliga võrreldes 23%, mis osaliselt peegeldab COVID-19 leviku piiramiseks kehtestatud meetmete mõju. Kõige suurem nõudlus on jätkuvalt 50euroste kupüüride järele, mis moodustavad arvuliselt ligikaudu 46,7% kõigist väljastatud pangatähtedest.

Sularahanõudlus on vaatamata koroonaviirusega kaasnenud mõjudele olnud stabiilne. Euroopa Keskpanga poolt läbi viidud uuringust selgus, et 67% inimeste maksekäitumine on jäänud samaks nagu enne viirusepuhangut.

Sularahaautomaatide võrgustik ei ole viimastel aastatel eriti muutnud. Eestis on kasutusel 737 sularahaautomaati, millest 207-l on sularaha sissemakse võimalus. Sularaha saab vahetada 29 kontoris. 2020. aasta III kvartalis võeti sularahaautomaatidest raha välja 7,4 miljonit korda ja enam kui 953 miljoni euro väärtuses. Need näitajad on võrreldes eelmise kvartaliga kasvanud vastavalt 21,5% ja 14,6%. Sularaha sissemaksetehinguid tehti III kvartalis 1,4 miljonit korda ja kokku 497 miljoni euro väärtuses.

2019. aasta lõpus läbi viidud maksekäitumise uuringu tulemustest selgus, et võrreldes kahe aasta taguse ajaga on sularaha kättesaadavus paranenud. Sularaha väljavõtmist poekassast või pangakontorist kasutab võrdselt 4% elanikest. 2020. aasta III kvartalis võeti poekassast sularaha välja enam kui 44 000 korral, kokku ligi 2 miljonit eurot.

 

Euromüntide ringlus

Eesti Pank väljastab käibemünte ringlusesse vastavalt nõudlusele. 2020. aasta III kvartalis väljastati 6,7 miljonit münti 2,2 miljoni euro väärtuses ning tagastati 621 000 münti 528 000 euro väärtuses. 2020. aasta III kvartalis väljastatud müntidest 44% moodustasid 1- ja 2sendised.

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2020. aasta III kvartalis tehti 204 vahetustehingut, mille käigus vahetati ligi 57 000 euro väärtuses kroonisularaha. Ringlusest on tagasi tulemata 28,5 miljonit kroonipangatähte ja 320 miljonit münti koguväärtusega 44,5 miljonit eurot. Kuigi aegade jooksul on ringluses olevast kroonisularahast mingi osa jäädavalt kadunud või hävinenud, on elanikel vahetusvõimalus olemas.

Eesti Pangas teostatud sularahaekspertiisid

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti ja -münte. 2020. aasta III kvartalis viidi läbi 52 ekspertiisi, mille käigus analüüsiti 1034 pangatähe ehtsust ning määratleti sularaha kahjustuste ulatus. Ümbervahetamisele kuuluvad pangatähed, millest on säilinud enam kui 50%. Kahjustatud pangatähed kõrvaldatakse ringlusest ning hävitatakse. Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel registreeriti Eestis 2020. aasta III kvartalis 104 võltsitud europangatähte, millest suurema osa moodustasid 10- ja 50eurosed kupüürid. Samal perioodil tuvastati 15 mündivõltsingut. Eestis avastatud võltsingute arv on nii absoluutarvult kui ka võrdlusena ringlusesse lastud ehtsate pangatähtede ja müntidega marginaalne.

Lisainfo:
Mart Siilivask
Tel: 668 0965
Mobiil: 5697 9146
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]