Eesti Pank väljastas 2020. aasta IV kvartalis 319 miljoni euro väärtuses sularaha

Postitatud:

03.02.2021

2020. aasta IV kvartalis väljastas Eesti Pank ringlusesse enam kui 317 miljoni euro väärtuses pangatähti ja kahe miljoni euro väärtuses münte ning keskpanka tagastati 249 miljoni euro väärtuses pangatähti.

Kvartali kokkuvõttes oli netoemissioon (väljastatud ja tagastatud pangatähtede vahe) ligikaudu 68 miljonit eurot, mida on 1,8% enam kui 2019. aasta samas kvartalis. Kõige suurem nõudlus on jätkuvalt 50euroste kupüüride järele, mis moodustavad ligikaudu poole kõigist väljastatud pangatähtedest.

Eestis on 718 sularahaautomaati, millest 209 on sularaha sissemakse võimalusega. Sularaha vahetamise võimalus on olemas 29 pangakontoris. 2020. aasta IV kvartalis võeti sularahaautomaatidest sularaha välja 6,6 miljonil korral 905 miljoni euro väärtuses. Need näitajad kahanesid III kvartaliga võrreldes vastavalt 10,8% ja 5%. Sularaha sissemaksetehinguid tehti IV kvartalis 480 miljoni väärtuses, ehk kvartalivõrdluses 3,3% vähem.

Mitmed ettevõtted, nagu COOP, Olerex ja Tartu Terminal pakuvad inimestele võimalust võtta sularaha välja poekassast. See parandab sularaha kättesaadavust maapiirkondades. 2020. aasta IV kvartalis võeti poekassast sularaha välja enam kui 38 000 korral koguväärtuses ligi 1,7 miljonit eurot.

Euromüntide ringlus

Eesti Pank väljastab käibemünte ringlusesse vastavalt nõudlusele. 2020. aasta IV kvartalis väljastati 6,1 miljonit münti kahe miljoni euro väärtuses ning tagastati 2,2 miljonit münti 1,5 miljoni euro väärtuses. 2020. aasta IV kvartalis väljastatud müntidest 49% moodustasid 1- ja 2sendised.

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab jätkuvalt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2020. aasta IV kvartalis tehti 200 vahetustehingut, mille käigus vahetati ligi 51 000 euro väärtuses kroonisularaha. Ringlusest on tagasi tulemata 28,5 miljonit kroonipangatähte ja 320 miljonit kroonimünti koguväärtusega 44,4 miljonit eurot. Kuigi aegade jooksul on ringluses olevast kroonisularahast mingi osa jäädavalt kadunud või hävinenud, on inimestel vahetusvõimalus endiselt olemas.

Eesti Pangas teostatud sularahaekspertiisid

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti ja -münte. 2020. aasta IV kvartalis viidi läbi 39 ekspertiisi, mille käigus analüüsiti 210 pangatähe ehtsust ning määratleti sularahal olevate kahjustuste ulatus. Ümbervahetamisele kuuluvad pangatähed, millest on säilinud enam kui 50%. Kahjustatud pangatähed kõrvaldatakse ringlusest ning hävitatakse. Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel registreeriti Eestis 2020. aasta IV kvartalis 60 võltsitud europangatähte, millest suurema osa moodustasid 20- ja 50eurosed pangatähed. Samal perioodil tuvastati 27 mündivõltsingut. Eestis avastatud võltsingute arv on nii absoluutarvult kui ka võrdlusena ringlusesse lastud ehtsate pangatähtede ja müntide arvuga euroalal kõige väiksem.

 

Lisateave:
Ingrid Schmuul
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 668 0965, 5697 9146
Meediapäringud: [email protected]