Eesti Pank väljastas I kvartalis sularaha 229 miljoni euro väärtuses

Autori Kristjan Lember pilt

Kristjan Lember

sularaha analüütik

Postitatud:

04.05.2023

Käesoleva aasta I kvartalis väljastas Eesti Pank ringlusse 6,4 miljonit pangatähte väärtuses 227 miljonit eurot. Üle poole (55%) väljastatud pangatähtedest olid 50eurosed. Eesti Pangast väljastatud sularaha summa on 2022. aasta viimase  kvartaliga võrreldes kasvanud 11%.

I kvartalis tagastati Eesti Panka 6,1 miljonit pangatähte väärtuses 214 miljonit eurot. Enim tagastati 50euroseid pangatähti, mis moodustasid 37% kõikidest tagastatud pangatähtedest. Sorteerimise käigus hävitati 1,2  miljonit käibekõlbmatut pangatähte; ülejäänud suunati tagasi ringlusse.

Eesti Pank väljastas I kvartalis ringlusse 4,7 miljonit käibemünti väärtuses 1,9 miljonit eurot. Enim väljastati 1- ja 2sendiseid münte, mille osakaal väljastatud müntide koguarvus oli 45%. Neid münte saavad inimesed küll vahetusrahana poes tagasi, kuid ise kasutavad harva ja ringlusesse tagasi need mündid üldiselt ei jõua. 1- ja 2sendiste müntide vermimiseks on seega jätkuv nõudlus, kuid arvestades tootmise suurt mõju keskkonnale ning müntide ühesuunalist kasutust, tegi Eesti Pank juba 2018. aastal ettepaneku ümardamisreeglite rakendamiseks.

2023. aasta I kvartalis tagastasid kommertspangad Eesti Panka 2,6 miljonit käibemünti väärtuses 1,7 miljonit eurot.

Eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes on väljastatud ja tagastatud käibemüntide maht langenud. Tegemist on hooajalise trendiga – mündikäibe kõrgajaks on tavapäraselt olnud II ja III kvartal.

Sularahaautomaatidest võeti I kvartalis raha välja 5,5 miljonil korral, kokku  enam kui 883,8 miljoni euro väärtuses. Võrreldes aastatagusega jäi pangaautomaadist sularaha väljavõtmiste arv samaks. Sularaha sissemaksetehinguid tehti I kvartalis 486 miljoni euro väärtuses, mis oli 12% rohkem võrreldes aastataguse mahuga.

Praegu on Eestis 664 sularahaautomaati, millest 248-l on sularaha sissemaksevõimalus. Lisaks sularahaautomaatidele saab sularahatehinguid teha ka 20 pangakontoris.

Pankade ja müügikohtade koostöös saab sularaha välja võtta ligi 700 poekassast üle Eesti. Vt Kust ma veel saan sularaha välja võtta?

 

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. Tänavu I kvartalis tehti Eesti Pangas 216 kroonisularaha vahetustehingut 37 191 euro väärtuses. Praeguseks on ümber vahetamata veel 43,7 miljoni euro väärtuses Eesti kroone: arvuliselt 28,4 miljonit pangatähte (37 miljoni euro väärtuses) ja 319,7 miljonit münti (6,7 miljoni euro väärtuses). Huvi kroonide ümbervahetamise vastu on viimastel aastatel olnud väga väike. Osa kroone on aja jooksul ka kadunud või hävinenud.

Horvaatia kunade vahetamine

Seoses Horvaatia üleminekuga eurole, teostati ka Eesti Pangas jaanuari algusest kuni veebruari lõpuni kahe kuu jooksul Horvaatia kuna pangatähtede vahetust. Kokku tehti 24 vahetustehingut, mille käigus vahetati 36155 Horvaatia kuna 4798 euro vastu. Vahetatud kunad saadetakse Horvaatia keskpanka.

Eesti Panga sularahaekspertiis

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti ja -münte. I kvartalis tehti 43 sularahaekspertiisi, mille käigus analüüsiti 12 021 pangatähe ehtsust ja vajaduse korral määrati nende kahjustuse ulatus. Ümber vahetatakse pangatähed, millest on säilinud enam kui pool. Kahjustatud pangatähed kõrvaldatakse ringlusest ning hävitatakse.

2023. aasta I kvartalis registreeriti Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel Eestis 44 võltsitud europangatähte, millest suurem osa olid 10- ja 50eurosed kupüürid. Samal perioodil tuvastati ka 31 mündivõltsingut.

  • Eesti krooni pangatähti ja münte saab vahetada keskpanga muuseumipoes muuseumi lahtiolekuaegadel teisipäevast reedeni kl 12–17 ja laupäeviti kl 11–16, tel 668 0650.
  • Rikutud või kahjustada saanud pangatähtede ekspertiisi saatmiseks on võimalik samuti pöörduda Eesti Panga muuseumipoodi.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Kommunikatsioonijuht
Eesti Pank
527 5055
Meediapäringud: [email protected]